Stordal Turlag

Styret for 2013

Ruth Janne Vinje – leiar
Bente Nakken Nilsen - styremedlem
Jan Helland - styremedlem
Roger Lamo - varamedlem
Alexander Oudjik – varamedlem

Du må gjerne ta kontakt med nokon i styret om det er noko du vil spørje om,
seie frå om eller gi tilkjenne dine synspunkt.

Bildet er frå Bøstølen i Innfjorden og er teke i samband med Den Store Hesteferda og NRK-filmen "Vegen mot Romsdals marknad". Det er kort veg mellom Langsætrane i Stordal og Bøstølen i Innfjorden. Turen dit gjeng i lett terreng og tek knappe 2 timar.
Bildet er teke av Magnhild Wiik.