Stordal Turlag

Kvifor bli medlem

Skipinga av dette laget er ei erkjenning av behovet for å få til meir organiserte tiltak kring det å kartlegge, beskrive og gjere kjent det utruleg flotte turterrenget som vi har over heile kommunen og innover mot våre grannebygder. Dette sjølvsagt med det siktemål å få born, unge , eldre og alle slags brukergrupper på tur ut i våre naturområder. Det å halde i hevd kulturlandskapet, verne om og bruk av naturen og kulturminner og miljøet er også eit fokusert område. Du behøver ikkje vere sprek og spenstig som eit rådyr for å bli medlem, og du oppfordres herved til å støtte disse målsettingane ved å melde deg inn i Stordal Turlag.

Sjå menyknappen nede til venstre: "Bli medlem".

Bildet viser Einar Walldal og Lars Valldal. Desse Valldalskarane gjekk opp og rydda ein gammal sti frå Valldalssætre via Hesteskaret og heilt fram til Seljebotn i Stordal. Dette er eit positivt eksempel på samarbeid om rydding og merking av stier mellom bygdelaga i felles fjellområde.