Stordal Turlag

Turreferat 2013

Under denne menyen kjem dei rapportane som blir utarbeidd frå konkret gjennomførte turar i regi av Stordal Turlag. Sjå ovanståande hovedmeny Turprogram.
Dette er snakk om korte rapportar og inneheld det som er mest relevant å ta med frå den enkelte tur, eksempelvis:

Innhaldet her kan vere:
- Kvar gjekk turen – oppmøte – start - slutt
- Litt om turen reint fysisk terrengmessig
- Kva bør ein gjere for å utbetre denne turen / stien / råsa
- Korleis opplevde deltakarane denne turen
- Episoder undervegs – ei lita historie / tildragelse ?
- Og anna som kan vere interessant og nyttig å melde frå om

Ein bør registrere turen med GPS-apparat

Det bør takast ein god del digitale bilder. Eit av disse bilda bør vere eit som er sentralt for denne turen. Dette bildet blir sett inn saman med ovanståande tekstmessige rapport. Frå dei andre bilda vel ein ut 3 til 5 stykker som blir sett inn i menyen Bildegalleri, med turnamn, dato og tekst til bilda.

For å lese turreferat frå tidlegare år, sjå under tidlegare turar.

Bilde er teke frå ein tur med start frå Valldalssætra via Heimste- og Fremstevatnet og Espedalen. Vidare forbi Storvatnet og Trollkyrkjegarden til Langsætrane. Ukjent fotograf.