Stordal Turlag

Linkar

Vi vil her etter kvart gi besøkande til Heimesida vår - Stordal Turlag - ei oversikt over forskjellige linkar til andre Heimesider som kan vere av interesse.

- Stordalsportalen

- Stordal Sogelag heimeside under Stordalsportalen

- Stordal Kommune

- Den Norske Turistforening

- Ålesund - Sunnmøre Turistforening

- Fjellinordvest.net - fjellturar og panoramabilder