Stordal Bedehus

Velkomen til Stordal Bedehus

På desse nettsidene finn du informasjon om Stordal Bedehus og tilknytta grupper og aktivitetar.
Ved å bruke menyen over opnar du sidene til den enkelte gruppa, som då har sin eigen meny til venstre.
Sidene vil verte fylt ut etterkvart med ulik informasjon - så følg med

Stordal Bedehus er staden for verksemda til dei frie organisasjonane som er tilknytte Den norske kyrkja. I tillegg til eiga verksemd er huset også ope for utleige til offentlege og private arrangement som ikkje bryt med føremålet til bedehuset: Forkynning av Guds Ord til folket i Stordal. Har du trong for lokale til ein åremålsdag, eit dåpsselskap, konfirmasjonsselskap, minnesamvær ved gravferd eller andre høve, så kontakt Stordal Bedehus v/ Roger Lillebø på telefon 412 24 171 eller på annan måte.

Velkomen til Stordal Bedehus!


Alpha-kurset er over.
Roger Lillebø  - 24.11.2015

Mange nøgde kursdeltakarar avslutta Alpha-kurset med Alpha-laurdag og middag laurdag den 14. november.


Alpha-kurs i Stordal og Ørskog
Roger Lillebø  - 09.06.2015

Det blir i haust skipa til Alpha-kurs. Sist slikt kurs vart halde i Stordal, var i 2007.


Samlingsfesten 2014
Roger Lillebø  - 23.09.2014

Det var samlingsfest på Stordal bedehus med mykje folk den 21. september


Julefest på Stordal bedehus
Roger Lillebø  - 05.12.2013

Det var julefest på Stordal bedehus søndag 28. desember 2014 kl. 16.00.


Innspeling av CD
Roger Lillebø  - 03.07.2013

Barnekoret spelar inn CD


Siste frå Tonika:
Tonika
23.09.2014
Tonika 25 år
14.11.2012
Elia Blix-året 2011
23.09.2011

Siste frå Stordalskvartetten:
Stordalskvartetten
20.09.2011
Eigne sider
17.09.2010

Skriv ut innhald Skriv ut
STØTTESPELARAR

Annonseplass?