Stordal Bedehus

Velkomen til Stordal Bedehus

På desse nettsidene finn du informasjon om Stordal Bedehus og tilknytta grupper og aktivitetar.
Ved å bruke menyen over opnar du sidene til den enkelte gruppa, som då har sin eigen meny til venstre.
Sidene vil verte fylt ut etterkvart med ulik informasjon - så følg med

Stordal Bedehus er staden for verksemda til dei frie organisasjonane som er tilknytte Den norske kyrkja. I tillegg til eiga verksemd er huset også ope for utleige til offentlege og private arrangement som ikkje bryt med føremålet til bedehuset: Forkynning av Guds Ord til folket i Stordal. Har du trong for lokale til ein åremålsdag, eit dåpsselskap, konfirmasjonsselskap, minnesamvær ved gravferd eller andre høve, så kontakt Stordal Bedehus v/ Roger Lillebø på telefon 412 24 171 eller på annan måte.

Velkomen til Stordal Bedehus!


Samlingsfesten 16. september
Roger Lillebø  - 17.09.2012

Bra med folk møtte opp på samlingsfesten.


Ein ny haust står for døra!
Roger Lillebø  - 21.06.2012

Eit arbeidsår ligg igjen bak oss. Korleis var det?


Årsmøte for Stordal bedehus.
Roger Lillebø  - 20.02.2012

Bra frammøte på årsmøtet, men det hadde gjort seg om endå fleire møtte opp...


Møte ved Karl Arne Austnes
Roger Lillebø  - 20.02.2012

Gode møte på Bedehuset


Møteveke for Stordal Indremisjon
Roger Lillebø  - 07.02.2012

Besøk av krinsleiar Karl Arne Austnes.


Siste frå Tonika:
Tonika
23.09.2014
Tonika 25 år
14.11.2012
Elia Blix-året 2011
23.09.2011

Siste frå Stordalskvartetten:
Stordalskvartetten
20.09.2011
Eigne sider
17.09.2010

Skriv ut innhald Skriv ut
STØTTESPELARAR

Annonseplass?