Stordal Bedehus

Velkomen til Stordal Bedehus

På desse nettsidene finn du informasjon om Stordal Bedehus og tilknytta grupper og aktivitetar.
Ved å bruke menyen over opnar du sidene til den enkelte gruppa, som då har sin eigen meny til venstre.
Sidene vil verte fylt ut etterkvart med ulik informasjon - så følg med

Stordal Bedehus er staden for verksemda til dei frie organisasjonane som er tilknytte Den norske kyrkja. I tillegg til eiga verksemd er huset også ope for utleige til offentlege og private arrangement som ikkje bryt med føremålet til bedehuset: Forkynning av Guds Ord til folket i Stordal. Har du trong for lokale til ein åremålsdag, eit dåpsselskap, konfirmasjonsselskap, minnesamvær ved gravferd eller andre høve, så kontakt Stordal Bedehus v/ Roger Lillebø på telefon 412 24 171 eller på annan måte.

Velkomen til Stordal Bedehus!


Godt nyttår 2012!
Roger Lillebø  - 02.01.2012

Året 2012 har teke til.


Trekningsliste for bedehusbasaren i 2011
Roger Lillebø  - 24.11.2011

Under vil du finne trekningslista for bedehusbasaren 2011.


Bedehusbasaren 2011
Roger Lillebø  - 24.11.2011

Mykje folk samal seg på Stordal bedehus lausdag den 19. november for å vere med på basaren.


New article Bedehusbasaren 2011.
Roger Lillebø  - 08.11.2011

Bedehusbasaren nærmar seg. Han blir avvikla laurdag den 19. november.


Samlingsfesten den 18. september
Roger Lillebø  - 20.09.2011

Det var mange samla på festen på bedehuset den 18. september, men det hadde nok vore plass til endå fleire.


Siste frå Tonika:
Tonika
23.09.2014
Tonika 25 år
14.11.2012
Elia Blix-året 2011
23.09.2011

Siste frå Stordalskvartetten:
Stordalskvartetten
20.09.2011
Eigne sider
17.09.2010

Skriv ut innhald Skriv ut
STØTTESPELARAR

Annonseplass?