Stordal Bedehus

Velkomen til Stordal Bedehus

På desse nettsidene finn du informasjon om Stordal Bedehus og tilknytta grupper og aktivitetar.
Ved å bruke menyen over opnar du sidene til den enkelte gruppa, som då har sin eigen meny til venstre.
Sidene vil verte fylt ut etterkvart med ulik informasjon - så følg med

Stordal Bedehus er staden for verksemda til dei frie organisasjonane som er tilknytte Den norske kyrkja. I tillegg til eiga verksemd er huset også ope for utleige til offentlege og private arrangement som ikkje bryt med føremålet til bedehuset: Forkynning av Guds Ord til folket i Stordal. Har du trong for lokale til ein åremålsdag, eit dåpsselskap, konfirmasjonsselskap, minnesamvær ved gravferd eller andre høve, så kontakt Stordal Bedehus v/ Roger Lillebø på telefon 412 24 171 eller på annan måte.

Velkomen til Stordal Bedehus!


Samlingsfest på Stordal Bedehus
Roger Lillebø  - 13.09.2011

Søndag den 18. september blir det samlingsfest.


Årsmøte for Stordal bedehus
Roger Lillebø  - 30.03.2011

Det vart halde årsmøte for Stordal bedehus søndag den 20 . mars 2011 kl. 18.00.


Aktiviteten på Bedehuset våren 2011
Roger Lillebø  - 01.02.2011

Det skjer litt av kvart:


Litt om det som skjer på Bedehuset.
Roger Lillebø  - 01.02.2011

Likt og ulikt frå programmet.


Familiejuletrefest
Roger Lillebø  - 09.12.2010

Bedehuset 28. desember kl. 16.00


Siste frå Tonika:
Tonika
23.09.2014
Tonika 25 år
14.11.2012
Elia Blix-året 2011
23.09.2011

Siste frå Stordalskvartetten:
Stordalskvartetten
20.09.2011
Eigne sider
17.09.2010

Skriv ut innhald Skriv ut
STØTTESPELARAR

Annonseplass?