Stordal Bedehus

Oppgåver på Bedehuset?

Det er somme som har oppgåver på Stordal Bedehus. Dette er oppgåver som ein berre merkar når dei ikkje vert utførte, og vi er stor takk skuldige dei som tek det på seg! Vinteren og våren 2017 har desse ansvar for reinhald og orden på bedehuset:

Mars:

Roger Lillebø
Ole Aasen

April:
Aud Tafjord
Svein Tafjord

Mai:
Gunvor Tafjord
Jarle Tafjord

Skriv ut innhald Skriv ut
STØTTESPELARAR

Annonseplass?