Stordal Bedehus

Bedehuset

Selskapslokale

Frå ulike aktivitetar på Stordal Bedehus
Bilder frå ulike aktivitetar på Stordal Bedehus
Antall bilder: 8 bilder
Sjå dette galleriet


Barnekoret 20. mai 2010
Bilder frå konserten med Music Mission 20. mai 2010.
Antall bilder: 9 bilder
Sjå dette galleriet
Konsert Music Mission


Stordal Bedehus
Nokre bilder som syner lokala våre
Antall bilder: 6 bilder
Sjå dette galleriet


Skriv ut innhald Skriv ut
STØTTESPELARAR

Annonseplass?