Stordal Bedehus

Velkomen til Stordal Bedehus

På desse nettsidene finn du informasjon om Stordal Bedehus og tilknytta grupper og aktivitetar.
Ved å bruke menyen over opnar du sidene til den enkelte gruppa, som då har sin eigen meny til venstre.
Sidene vil verte fylt ut etterkvart med ulik informasjon - så følg med

Stordal Bedehus er staden for verksemda til dei frie organisasjonane som er tilknytte Den norske kyrkja. I tillegg til eiga verksemd er huset også ope for utleige til offentlege og private arrangement som ikkje bryt med føremålet til bedehuset: Forkynning av Guds Ord til folket i Stordal. Har du trong for lokale til ein åremålsdag, eit dåpsselskap, konfirmasjonsselskap, minnesamvær ved gravferd eller andre høve, så kontakt Stordal Bedehus v/ Roger Lillebø på telefon 412 24 171 eller på annan måte.

Velkomen til Stordal Bedehus!


Møte på Bedehuset
Roger Lillebø  - 03.07.2013

Det blir møte for Indremisjonen


Bedehusbasaren
Roger Lillebø  - 03.12.2012

Mykje folk på ein vellukka basar gjorde at det vart ei svært godt resultat.


Tonika feirar 25 år
Roger Lillebø  - 07.11.2012

Tonika har halde koken i 25 år. Det er mange øvingstimar og stor innsats!


Møte på Stordal bedehus.
Roger Lillebø  - 24.10.2012

Møte på Bedehuset ved Pder Almedal


Bibeltimar på Stordal bedehus
Roger Lillebø  - 16.10.2012

Det blir bibeltimeserie på bedehuset også hausten 2013.


Siste frå Tonika:
Tonika
23.09.2014
Tonika 25 år
14.11.2012
Elia Blix-året 2011
23.09.2011

Siste frå Stordalskvartetten:
Stordalskvartetten
20.09.2011
Eigne sider
17.09.2010

Skriv ut innhald Skriv ut
STØTTESPELARAR

Annonseplass?