Velkommen! | Om Stordal sogelag | Om Stordal | Sogelagsarbeidet | Langseterdagane | På tur | Portrettet | Bildearkiv | Kontakt |

Fiske

MATAUK FRÅ FJORD, ELV OG VATN

I eldre tider hadde folket i Stordal betydelege ressurser til matauk i tillegg til jordbruket. Det var fisk i fjorden, i Storelva, vatn og elvar i fjellområda.

Dette var svært viktig som tillegg til det ein fekk ut av mat frå jordbruket som skaffa kjøt, mjølk og mange slags produkter frå mjølka. Hertil kjem også grønsaker, frukt og bær frå jordbruket.Fisk på Stordalsvika og i Storfjorden utanfor

Innlagt den 13.01.2006

Ein vil nedanfor skrive noko om det svært viktige fisket som foregjekk på sjøen.


Laksefiske i Stordalsvassdraget

Innlagt den 19.01.2006

Ein vil nedanfor skrive noko om det svært viktige fisket som foregjekk i den gode lakseelva - Stordalselva - STORELVA.
Storelva heiter elva som kjem frå dei fremste botnane og vatna i Langsæterom-rådet i ei lengde på ca 25 km. Dette representerer eit omfattande vassdrags-system. Fremst i dette vassdraget vart det fiska etter aure (kre) i mange vatn og elvar.


Stordalsportalen.no Stordal Sogelag 2014 - Alle rettigheter forbeholdt Admin

Stordal Sogelag