Velkommen! | Om Stordal sogelag | Om Stordal | Sogelagsarbeidet | Langseterdagane | På tur | Portrettet | Bildearkiv | Kontakt |

Bildearkiv

Beskrivelse av bildearkivet:

Oppbygginga av dette bildearkivet følger stort sett dei temahefta som Stordal sogelag har laga og sendt ut til sine medlemmer.

Temahefta inneheld langt fleire bilder enn det du finn i disse bildegalleria. Ein må derfor betrakte dette som utvalde smakebitar frå nokre av dei temahefta sogelaget har gjeve ut.

Bildegalleria er plassert under tema som du vil finne i meny til venstre.

Framanfor kvart tema gir vi ein kort introduksjon. Under kvart tema har vi sortert bilda i forskjellige galleri, og under kvart bilde gir vi ei kort forklaring eller informasjon om kva bildet viser.

Bilde frå Stordal Sogelags bildearkiv:

I perioden fram mot årskiftet vil vi publisere ein lang rekke bilder frå fleire ulike bildearkiv.


Stordalsportalen.no Stordal Sogelag 2014 - Alle rettigheter forbeholdt Admin

Stordal Sogelag