Velkommen! | Om Stordal sogelag | Om Stordal | Sogelagsarbeidet | Langseterdagane | På tur | Portrettet | Bildearkiv | Kontakt |

Om Stordal

Flyfoto av Stordal

I menyen til venstre vil du finne stoff bl.a. om dei gamle grendene i Stordal, med kart over grendene i vest og i øst, om Stølar, om Biologisk mangfold i Stordal med meir.

For generell informasjon om Stordal, se infosider på Stordalsportalen og på Stordal Kommune si heimeside.


Stordalsportalen.no Stordal Sogelag 2014 - Alle rettigheter forbeholdt Admin

Stordal Sogelag