Stordal Turlag

Skiturar ”Utanom allfarveg”

1. Tur til Jøsvollbotnen
2. Tur til Kleiva (Rundt Storlihornet)
3. Tur til Dyrdalen
4. Tur til Ytste Brynebotnen
5. Tur frå Litlevatnet til Storvatnet eller omvendt. (Rundt Kamben)
6. Tur til Espedalen (Over til Myklebust i Valldal)
7. Tur til Storådalen

1. Tur til Jøsvollbotnen

Du kan ta T-trekket ved Stordal Alpinsenter opp til endestasjonen 800 m.o.h. Vidare kan du stort sett følgje kote 800 m i sørvestleg retning til Vardane (32 V 404774 6919271). Derifrå kan du gå i vestleg, seinare nordvestleg retning ned Stavdalslia til Botnastølen (32 V 402955 6919752). Frå Botnastølen kan du gå vidare oppover på andre sida av elva i vestleg retning mot Rikjendskardet 880 m.o.h. (32 V 401294 6920165), og så nedover att til Reset 600 m.o.h. (32 V 398676 6919985). Derifrå kan du ta deg ned til garden Midtbust i Stordal. Skiene må truleg berast siste stykket. På denne måten kan du altså starte i Overøye og kome att nede i Stordal sentrum.

Men for å sjå meir av Jøsvollbotnen, kan du frå Botnastølen gå innover dalen til Fossane 600 m.o.h (32 V 404298 6922679) eller endå lenger. Så går du same vegen tilbake og går ned til garden Stavdal. Frå Botnastølen går du då på venstre sida av elva i til skogsveg 340 m.o.h (32 V 402916 6917947) og følgjer den til fylkesvegen Mo – Overøye. God tur !

 

2. Tur til Kleiva (Rundt Storlihornet)

Du startar frå parkeringsplassen i Overøye og går mot Pusken. Store delar av vinteren vil det vere oppkøyrde løyper eller i det minste skispor mot Jolbotnen. Du går til brua over Dyrdalselva (32 V 408502 6923058)og vidare forbi Fellesfjøset. Så tar du av oppover mot Jolbotnen ved eller eit stykke før Jolbotselva (32 V 408260 6923846). Du går vidare gjennom Jolbotnen og svingar til venstre lengst inne (32 V 408266 6926567). Etter at du då har gått opp eit noko bratt parti, kjem du til Kleivavatnet, og du kan gå på høgre sida av det til Kleiva 600 m.o.h. (32 V 406856 6926753). Der får du eit imponerande utsyn over Tresfjorden. Du kan gå same vegen tilbake til parkeringsplassen. Når isen på vatnet er trygg, kan du gå over vatnet til Vassbrekka 600 m.o.h. (32 V 406805 6925816), og der ser du nedover Kleivabotnen til Pusken. Nedover til Kleivabotnen er det noko bratt, men det let seg godt gjere å kome ned på ski og vidare til Pusken og tilbake til parkeringsplassen. Dersom du tar denne siste tilbaketuren, har du gått (Rundt Storlihornet). God tur !

 

3. Tur til Dyrdalen

Du startar frå parkeringsplassen i Overøye og går mot Pusken. Vidare går du til brua over Dyrdalselva (32 V 408502 6923058). Så går du på venstre side av Dyrdalselva opp ei noko bratt lid til sjølve Dyrdalen og vidare innover til Dyrdalsvatnet (32 V 410531 6925888). Når isen på vatnet er trygg, kan du gå over vatnet og oppover til vasskillet og grensa mot Rauma kommune 840 m.o.h. (32 V 411826 6927520). Du har då eit praktfullt utsyn over Månevatnet og setergrender i Måndalen. Du går om lag same vegen tilbake til parkeringsplassen. God tur !

 

4. Tur til Ytste Brynebotnen.

Du startar frå parkeringsplassen i Overøye og går mot Puskebrua. Vidare følgjer du oppkøyrt løype til Trollkyrkjegarden og går vidare eit stykke mot Litlevatnet. Du tar av til venstre frå løypa eit stykke før du kjem til Brynebotselva (32 V 412547 6923399). Du går så på venstre side av Brynebotselva til du kjem til Ytste Brynebotsvatnet 800 m.o.h.(32 V 412552 6925334). Når isen på vatnet er trygg, kan du gå over vatnet og oppover til vasskillet og grensa mot Rauma kommune 1000 m.o.h. (32 V 413281 6926848). Du har då eit flott utsyn over Storetrollvatnet og Trollvassheia. Dersom isen er utrygg, kan du her gå på høgre sida rundt vatnet, men då må rasfaren vurderast grundig. Du går om lag same vegen tilbake til parkeringsplassen. God tur !

 

5. Tur frå Litlevatnet til Storvatnet eller omvendt. (Rundt Kamben)

Du startar frå parkeringsplassen i Overøye og går mot Puskebrua. Vidare følgjer du oppkøyrt løype til Trollkyrkjegarden og går vidare til Litlevatnet 580 m.o.h (32 V 413335 6923821).

Om vinteren er det vanskeleg å kome forbi Litlevatnet både på høgre og venstre side, men høgre side er best (Kambesida). Det beste er då å gå eit stykke ovanfor vatnet. Der er det ikkje fullt så bratt. På trygg is kan du gå over vatnet og vidare til Røsta og Bøstølen i Innfjorden i Rauma kommune og så tilbake på andre sida av Kamben til ”For Fattig og Rik” og Storvasshytta. Men turen blir kortare og lettare dersom du rundar Kamben i lia ovanfor Røsta. Der er det noko bratt, slik at det ikkje kan køyrast med løypemaskin eller snøscooter. Altså: Frå inste enden av Litlevatnet (32 V 414714 6924131) går du til eit punkt i lia ovanfor Røsta om lag ved (32 V 416134 6923282) og derifrå til ”For Fattig og Rik” (32 V 414780 6922051). Vidare går du til Storvasshytta (32 V 413301 6921654) og så tilbake til parkeringsplassen. Då har du gått Rundt Kamben. God tur !

 

6. Tur til Espedalen (Over til Myklebust i Valldal)

Du startar frå parkeringsplassen i Overøye og går mot Puskebrua. Vidare følgjer du oppkøyrt løype til Trollkyrkjegarden og går vidare til Storvasshytta 600 m.o.h (32 V 413301 6921654).

På trygg is kan du gå over vatnet i sørleg retning, men der er også bru ved osen frå vatnet slik at du kan kome rundt. Vidare kan du gå til Reset 900 m.o.h (32 V 414085 6919295). Vegen vidare går då over Fremstevatnet (32 V 414364 6918993)og Heimstevatnet 32 V 414659 6917850) ned til Valldalssætra (32 V 414555 6915062) og så til garden Myklebust i Valldal i Norddal kommune. Når isen er utrygg på vatna, kan du gå på høgre side av dei der råsa er innteikna på kartet. Rasfaren er størst ved Heimstevatnet, der det kan kome ras frå Taskedalsfjella. Men å gå til Reset og tilbake til Storvasshytta og vidare tilbake til parkeringsplassen er også ein fin tur. God tur !

 

7. Tur til Storådalen

Du startar frå parkeringsplassen i Overøye og går mot Puskebrua. Vidare kan følgje oppkøyrd løype til Fokhaugstova. Litt sør for Fokhaugstova går det ei gangbru over elva (32 V 409987 6922343). Dersom elva er open, kan denne brukast, men ofte er elva frosen slik at ein kan kome over også andre stader. Frå brua går du vidare forbi Storådasfurua og går mot Storådalen på høgre side av elva som kjem ned der og til Storådalsvatnet 900 m.o.h. (32 V 411309 6920300). Du kan gå same vegen tilbake til parkeringsplassen. Snø- og føreforholda varierer, og det kan også ofte vere lettast å gå heile turen om seterstølen Kvitlene. Frå parkeringsplassen går du då til Kvitlevegskillet (32 V 408095 6922066) og tar til høgre der. Du går vidare innover på høgre sida av elva mot Storådalsfurua og vidare til Storådalen. Du kan gå same vegen tilbake til parkeringsplassen. God tur !

Til toppen