Stordal Turlag

2013

Onsdag 8. mai: Stamneset. Vi går frå Dyrkorn, forbi Flåen og opp råsa til Stamneset. Lett tur, 2-3 t. Oppmøte Stordal skule/Dyrkorn kl. 18.00. Turleiar: Bente Nakken Nilsen.

Onsdag 22. mai: Gravaneset-Ansok, Liabygda. Lett tur 2-3 t. Oppmøte Stordal Skule kl. 18.00. Turleiar: Jan Helland

Onsdag 5. juni: Liavarden, Stranda. Middels tur, 3-4 t. Oppmøte Stordal Skule kl. 18.00. Turleiar Bente Nakken Nilsen.

Søndag 9. juni: Varden. Om snøsmeltinga tillet det, går vi Dyrkorn – Vikahornet – Varden – Mebusætra. Middels tur 4-5 t. Oppmøte Stordal Skule kl 9.30. Turleiar Ruth Janne Vinje (91197921)/Bente Nakken Nilsen (tlf. 99627972).

Fredag 21. juni: Nattur/midtsommartur til Rolvsbotnskorkja og Lisjeskorkja. Vi går frå Langsætrane opp på ei eller to av Skorkjene. Middels topptur, 5-6- t. Oppmøte Stordal Skule kl 19.00. Turleiar: Jan Helland (tlf. 93676494)/Alexander Oudijk (tlf. 45116268).

Laurdag 29. juni: Djupdalen. Vi går frå fjorden opp til Djupedalen, og fortset over fjellet til Liabygda. NB: Påmelding pga båtskyss. Tung tur, 5-6 t. Oppmøte Stordal Småbåthamn kl. 9.30. Turleiar: Jan Helland (tlf. 93676494)/Kjell Magne Hove (tlf. 41660185).

Onsdag 7. august: Stølesætra-Almåssætra. Rundtur. Middels tur, 2-3 t. Oppmøte Stordal Skule kl. 18.00. Turleiar Bente Nakken Nilsen.

Søndag 11. august: Bispen(Romsdalen). Hard topptur, klyvjing, 7-8 t. Oppmøte Stordal Skule kl 9.30. Turleiar: Hildegunn Langhaug Berli (tlf. 47754000)/Kjell Magne Hove(tlf. 41660185).

Onsdag 21. august: Herda, Langsætrane. Middels tur 3-4 t. Oppmøte Stordal Skule kl. 18.00. Turleiar: Ruth Janne Vinje.

Søndag 25. august: Jakta, Ørsta. Hard topptur, 7-8 t. Oppmøte Stordal Skule kl 9.00. Turleiar: Hildegunn Langhaug Berli (tlf. 47754000)/Inka Heike Schmaus.

Onsdag 4. september: Lebergsfjellet, Ørskog. Lett tur 2-3 t. Oppmøte Stordal Skule kl. 18.00. Turleiar Ruth Janne Vinje.

Søndag 8. september: Romsdalseggen, Åndalsnes. Middels topptur, 7-8 t. Oppmøte Stordal Skule kl 8.00. Turleiar: Ruth Janne Vinje (tlf. 91197921)//Alexander Oudijk(tlf. 45116268).

Onsdag 18. september: Pesætra – Reset. Lett tur 2-3 t. Oppmøte Stordal Skule kl. 18.00. Turleiar Jan Helland.

Søndag 22. september: Fokhaugtind, Langsætrane. Middels topptur 6-7 t. Oppmøte Stordal Skule kl 9.30. Turleiar: Ruth Janne Vinje (tlf. 91197921)/Bente Nakken Nilsen(tlf. 99627972).

Onsdag 2. oktober: Mosætra. Lett tur, 2 t. Oppmøte Stordal Skule kl. 18.00. Turleiar Ruth Janne Vinje.

Søndag 6. oktober: Storlihornet, Langsætrane. Middels topptur, 4-5 t. Oppmøte Stordal Skule kl 9.30. Turleiar: Jan Helland(tlf. 93676494).