Stordal
  Nyheiter     Startside     Soneoversikt     Fangststatistikk     Været     Flotabell     Bildegalleri     Historie     Kontakt  

Sesongstart i Stordalselva, 2018

Elva åpnes for fiske den 10. juni Kl. 04.00 og stenges for fiske kl. 24.00 den 25. august.

Dette gjelder for alle soner i elva.

Dette etter vedtak på årsmøtet til Stordal Elveeigarlag, 14.04.2015.
Åpning og stengings dato for Stordalsvassdraget kan endres med lokale vedtak på årsmøte i Stordal Elveeigarlag, naturligvis innenfor de rammer som DN / Fylkesmannen setter for lovlig fiskesesong.

 

Fangstrestriksjonar for 2018:

Fangst restriksjonar som var innført i sesongen 2009.
Blir vidareført og gjelder også for sesongen 2018

Fangstrestriksjonar i vassdraget, maks. 4 lakser pr. person pr. veke.
Gjelder pr person for elva samla, MERK. ikkje pr sone.
Det gis ikkje løyve til å overdra leigd fiskekort/fiskerett til andre, når ein laksefiskar har nådd taket for fangstrestriksjonar.
Ved nådd fangstrestriksjon skal dei aktuelle fiskekort/fiskerettar ikkje benyttast meir, so lenge den aktuelle fangstrestriksjon gjeld. Veke/år.

Det er eit sesongtak pr laksefiskar, og fiskekort/fiskerett,
på maks 18 laksar for 2018. Ved nådd tak på 18 laksar, er det ikkje lov til å overdra fiskekort/fiskerett til andre, og kortet/fiskeretten skal ikkje brukast meir i 2018.

Det er fortsatt grunneigar som skal godkjenne at eit fiskekort/leigd fiskerett kan overdragast frå den som har leigd, over til ein annan person. I dei høve dette ikkje gjelder etter oppnådd restriksjonar.
Oppslag om regler og restriksjonar, samt standariserte fiskekort blir laga til av Elveeigarlaget,

Sjøørret blir freda i heile sesongen. Fiska sjøørret skal gjenutsettast.

Regnboge aure og tydeleg oppdrettslaks, samt pukkellaks er det ikkje fangstrestriksjonar på.

Styret i elveeigarlaget har fullmakt frå årsmøte til å kunne stenge elva for fiske etter laks ved for liten vassføring i elva.

Styret i Elveeigarlaget har også fullmakt frå årsmøtet til å ta bestemmelsen om kor lita elva skal vere,
for at stenging skal iverksettast.

Styret i Stordal Elveeigarlag, 2018:

Leiar: Jarle Hove

Nestleiar: Egil Henden

Kasserar:Per Ivar Skodjereite.

Sekretær: Johan B. Øvrebust

Styremedlem: Stein Eric Solevåg

Betal fiskeriavgiften på nett

Direktoratet for naturforvaltning har åpnet for betaling av Fiskeravgiften på nettet.

Den enkleste og rimeligste betalingsmåten er via nettet. Ved betaling med kredittkort eller bankkort
får du kvittering i e-post og kan selv skrive ut avgiftskortet.
Det elektroniske avgiftsbetalingen er i fire språkversjoner; norsk, finsk, engelsk og tysk.

Her er linken som gjer at du lett kan finne frem til nettbetaling av avgiften.

http://www.dirnat.no/fiskeravgift/

Marknadsplassen:

Fiskekort


Dokument Annonser

Nytt

Fortløpende fangstrapport 2018 - 23.08.2018
Les meir


Sesongstart i Stordalselva, 2018 - 08.06.2018
Les meir


Fiskeregler - 08.06.2018
Les meir


Driftsplan for Stordalselva i 2015 - 2018 - 02.06.2017
Les meir


No er det dagar
att til sesongstart 2016!
  Admin Stordal Elveeigarlag - 6250 Stordal Stordalsportalen.no