Stordal
  Nyheiter     Startside     Soneoversikt     Fangststatistikk     Været     Flotabell     Bildegalleri     Historie     Kontakt  

Fangststatistikk

Oversikt over fangst,

Fangststatistikk for sesongen 2012.

sone

Laks fordelt på vektklasser

Sjøaure totalfangst

under 3 kg

3-7 kg

over 7 kg

SUM Laks

ant

tot.vekt

ant

tot.vekt

ant

tot.vekt

ant

tot.vekt

ant

tot.vekt

01 Hove

79

152,8

58

250,3

14

116,1

151

519,2

5

5,1

02 Vinje-Busengdal

31

58,5

45

205,5

11

96,8

87

360,8

11

10,0

03 Kirkebøe

-

-

-

-

-

-

-

-

1

0,5

04 Kvammen

7

15,2

7

30,8

-

-

14

46,0

1

0,5

05 Midtbust-Kvammen

1

2,1

-

-

-

-

1

2,1

-

-

06 Øvrebust

32

58,2

41

184,2

6

51,4

79

293,8

1

0,5

07 Holt

13

27,8

37

161,2

6

53,3

56

242,3

2

1,8

08 Storheim

18

-

34

-

12

-

64

298,2

-

-

09 Moe

7

-

15

-

4

-

26

114,0

-

-

10 Jøsvoll

20

-

28

-

5

-

53

233,0

-

-

11 Stavdal

3

-

12

-

3

-

18

81,5

-

-

12 Vad

4

-

17

-

4

-

25

124,5

-

-

13 Løset

1

2,5

-

-

-

-

1

2,5

-

-

SUM

216

317,1

294

832,0

65

317,6

575

2 317,9

21

18,4

Laks: 575 stk – 2317,9 kg. Aure: 21 stk – 18,4 kg
Samla fangst av laks og sjøaure for sesongen 2012: 596 stk / 2336,3 kg

Fangststatistikk for sesongen 2011.

sone

Laks fordelt på vektklasser

Sjøaure totalfangst

under 3 kg

3-7 kg

over 7 kg

SUM Laks

ant

tot.vekt

ant

tot.vekt

ant

tot.vekt

ant

tot.vekt

ant

tot.vekt

01 Hove

55

93,1

46

194,0

7

57,6

108

344,7

7

5,1

02 Vinje-Busengdal

24

40,3

36

159,0

8

66,2

68

265,5

8

5,5

03 Kirkebøe

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

04 Kvammen

10

16,7

16

75,1

2

14,8

28

106,6

-

-

05 Midtbust-Kvammen

7

13,1

10

43,0

1

7,5

18

63,6

-

-

06 Øvrebust

40

72,5

34

161,3

2

16,8

76

250,6

6

4,6

07 Holt

10

18,3

18

77,0

6

44,0

34

139,3

1

0,7

08 Storheim

24

42,7

42

185,9

4

29,0

70

257,6

3

2,3

09 Moe

10

24,0

29

125,9

6

54,5

45

204,4

-

-

10 Jøsvoll

14

27,2

44

207,5

8

70,3

66

305,0

2

2,8

11 Stavdal

7

14,5

24

118,4

7

58,8

38

191,7

-

-

12 Vad

7

14,1

11

47,1

-

-

18

61,2

-

-

13 Løset

-

-

1

3,9

-

-

1

3,9

-

-

SUM

208

376,5

311

1398

51

419,5

570

2 194,1

27

21,0

Laks: 570 stk – 2194,1 kg. Aure: 27 stk – 21 kg
Samla fangst av laks og sjøaure for sesongen 2011: 591 stk / 2215,1 kg

Fangststatistikk for sesongen 2010.

sone

Laks fordelt på vektklasser

Sjøaure totalfangst

under 3 kg

3-7 kg

over 7 kg

SUM Laks

ant

tot.vekt

ant

tot.vekt

ant

tot.vekt

ant

tot.vekt

ant

tot.vekt

01 Hove

105

203,4

74

296,3

10

78,0

189

577,7

7

13,9

02 Vinje-Busengdal

41

82,9

34

144,2

5

43,1

80

270,2

5

3,8

03 Kirkebøe

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

04 Kvammen

20

41,7

14

63,0

2

16,2

36

120,9

2

2,7

05 Midtbust-Kvammen

6

11,3

6

23,3

-

-

12

34,6

1

0,7

06 Øvrebust

56

104,7

34

121,3

6

47,6

96

273,6

4

2,5

07 Holt

28

56,4

11

52,0

2

17,5

41

125,9

2

1,6

08 Storheim

34

59,0

20

96,3

3

23,1

57

178,4

3

6,7

09 Moe

16

31,7

17

74,6

1

7,5

34

113,8

2

6,3

10 Jøsvoll

20

39,1

27

113,8

4

30,1

51

183,0

1

1,0

11 Stavdal

9

22,0

17

78,2

5

41,5

31

141,7

-

-

12 Vad

4

8,0

10

40,6

-

-

14

48,6

2

1,8

13 Løset

-

-

-

-

-

-

-

-

2

1,5

SUM

339

660,2

264

1103,6

38

304,6

641

2 068,4

31

42,5

Laks: 641 stk – 2068,4 kg. Aure: 31 stk – 42,5 kg Samla fangst av laks og sjøaure for sesongen 2010: 672 stk / 2110,9 kg

Fangststatistikk for sesongen 2009.

Laks fordelt på vektklasser

Sone

Ant. Kg Under 3 kg

Ant. Kg 3 – 7 kg

Ant. Kg over 7 kg

Ant. Kg Sum laks

Ant. Kg sjø ørret

01 Hove

60 - 106,9

36 - 145,3

4 - 30,3

100 - 282,5

21 - 25,2

02Vinje/Busengdal

39 - 66,7

22 - 98,1

2 - 17,5

63 - 182,3

11 - 12,2

03 Kirkebø

0

0

0

0

0

04 Kvammen og 05 Midtbust

22 - 31,2

8 - 29,5

1 - 7,6

31 - 68,3

4 - 2,3

06 Øvrebust

53 - 87,2

36 - 149,1

4 - 34,6

93 - 270,9

12 - 13,1

07 Holt

32 - 64,6

14 - 63,5

6 - 49,9

52 - 178,0

8 - 7,3

08 Storheim

39 - 73,5

21 - 91,1

6 - 50,1

66 - 214,7

3 - 4,5

09 Moe

15 - 29,7

15 - 70,3

2 - 15,2

32 - 115,2

10 Jøsvoll

13 - 28,1

20 - 94,8

11 - 97,7

44 - 220,6

11 Stavdal

5 - 9,1

16 - 84,4

4 - 37,0

25 - 130,5

12 Vad

9 - 14,0

5 - 24,7

3 - 24,0

17 - 62,7

2 - 1,9

13 Løset

1 - 2,2

1 - 3,5

2 - 5,7

SUM

288 - 513,2

194 - 854,3

43 - 363,9

525 -1731,4

61 - 66,5

Laks: 525 stk – 1731,4 kg. Aure: 61 stk – 66,5 kg
Samla fangst av laks og sjøaure for sesongen 2009: 586 stk / 1797,9 kg

Fangststatistikk for vassdraget i 2008

Sone

nr.

Laks fordelt på vektklasser

Sjøaure,

Total fangst.

Oppdrett laks,
Sone 6,
1 laks 4,0 kg

Laks

Total fangst.

Under 3 kg
Mellom 3 og 7 kg
Over 7 kg

Tal på

fisk.

Samla

vekt

Tal på

fisk.

Samla

vekt

Tal på

fisk.

Samla

vekt.

Tal på

fisk.

Samla

vekt.

Tal på

fisk.

Samla

vekt.

Laks - Aure

Hove

60

93,2

20

74,7

3

26,1

0

83

194.0 - 0

Vinje +
Busengdal

27

44,0

15

62,0

0

9

11,2

51

106.0-11.2

Kirkebø

0

0

0

0

0

Kvammen

2

3,9

1

5,5

1

10.0

0

0

4

19,4 - 0

Kvammen/
Midtbust

1

2,4

0

0

0

0

1

2,4 - 0

Øvrebust

28

38,5

17

66,9

4

36,0

7

6,6

56

141,4–6,6

Holt

6

11,0

5

21,7

6

50,2

0

0

17

82,9 - 0

Storheim

7

12,5

18

82,0

4

34,0

3

2,5

35

128,5- 2,5

Moe

9

15,2

6

25,0

1

10,0

0

0

16

50,2 - 0

Jøsvoll

11

23,0

23

97,8

2

15,9

2

1,9

38

136,7 - 1,9

Stavdal

5

12,6

11

53,0

6

45,0

0

0

22

110,6 - 0

Vad

9

11,7

6

26,1

2

15,5

2

1

19

53,3 - 1

Løset

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Sum

165

268

130

514,7

29

242,7

23

23,2

372

1026,4-23,2

Laks:372 stk – 1026,4 kg
Aure: 23 stk – 23,2 kg
Samla fangst av laks og sjøaure for sesongen 2008:395 stk /1049,6 kg

FANGSTRAPPORT FOR STORDALSELVA. ÅR 2007 248 stk

Sone

Tal
laks
under
3 kg

Samla
vekt

Tal
laks mellom
3–7 kg

Samla vekt

Tal
laks
over
7 kg

Samla
vekt

Tal
sjøaure

Samla
vekt

Samla vekt
kg. pr. sone

Hove

29

45.2

28

115.4

3

26.3

11

14

200.9 kg

Vinje +
Busengdal

22

25.8

13

67

2

15.8

3

3,9

112.5 kg

Kvammen

3

5

1

4.2

1

7

15,7 kg

Kvammen/
Midtbust
Kirkebø

1

0

2.3

1

0

5.5

0

0

7.8 kg

0.0 kg

Øvrebust

28

47.4

12

50.4

2

15.1

5

8.1

121.0 kg

Holt

5

6.7

8

37.5

44.5 kg

Storheim

4

7

6

26.3

1

7

40.3 kg

Moe

7

12.3

9

43.5

1

7.5

63.3 kg

Jøsvoll

4

6.7

8

35.4

5

32.7

91.6 kg

Stavdal

6

13.7

11

48,2

3

28.7

90,8 kg

Vad

3

3

1

6

9.0 kg

Løset

1

0.9

0.9 kg

Totalt

113

236.0

89

439.4

18

140.1

19

26

841.5 kg

Laks:229 stk – 815,5 kg
Aure: 19 stk – 26,0 kg
Samla fangst av laks og sjøaure for sesongen 2007:248 stk /841,5 kg

FANGSTRAPPORT FOR STORDALSELVA. ÅR 2006

Sone

Tal
laks
under
3 kg

Samla
vekt

Tal
laks mellom
3–7 kg

Samla vekt

Tal
laks
over
7 kg

Samla
vekt

Tal
sjøaure

Samla
vekt

Hove

23

39,0

47

194,0

4

38,9

7

11,3

Vinje +
Busengdal

21

38,7

35

154,4

3

28,5

8

6,9

Kvammen

5

9,3

9

41,4

-

-

-

-

Kvammen
Midtbust

3

5,8

1

4,5

-

-

-

-

Øvrebust

14

28,5

19

93,7

2

15,7

1

1,9

Holt

6

9,3

10

33,4

-

-

-

-

Storheim

10

15,0

18

90,0

2

16,0

-

-

Moe

7

16,1

12

52,4

-

-

-

-

Jøsvoll

5

9,0

9

38,0

-

-

-

-

Stavdal

14

26,0

13

66,0

2

19,1

-

-

Vad

8

13,8

7

41,0

-

-

-

-

Løset

-

-

1

3,0

-

-

-

-

Totalt

116

210,5

181

811,8

13

118,2

16

20,1

Laks: 310 fiskar på til saman 1140,5 kg.
Aure: 16 fiskar på til saman 20,1 kg.
Samla fangst av laks og sjøaure for sesongen 2006: 1160,6 kg.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

FANGSTRAPPORT FOR STORDALSELVA. ÅR 2005

Sone

Tal
laks
under
3 kg

Samla
vekt

Tal
laks mellom
3-7 kg

Samla vekt

Tal
laks
over
7 kg

Samla
vekt

Tal
sjøaure

Samla
vekt

Hove

179

298,8

31

134,2

2

16,6

15

12,6

Vinje + Busengdal

122

211,9

30

128,8

10

87,9

10

14,2

Kvammen

20

16,5

2

7,5

2

17,2

-

-

Kvammen Midtbust

17

31,0

3

14,5

-

-

-

-

Øvrebust

63

107,1

26

109,4

6

49,3

2

1,5

Holt

38

74,2

6

31,1

4

29,0

4

5,5

Storheim

41

74,3

15

71,9

7

60,2

-

-

Moe

17

34,1

5

24,9

3

26,3

1

2,5

Jøsvoll

11

17,0

7

33,5

2

16,0

-

-

Stavdal

7

11,7

15

76,6

4

39,0

-

-

Vad

13

24,5

8

43,4

2

16,0

-

-

Løset

4

6,3

-

-

-

-

1

1,5

Totalt

532

907,4

148

675,8

42

357,5

33

37,8

Laks: 722 fiskar på til saman 1940,7 kg.
Aure: 33 fiskar på til saman 37,8 kg.
Samla fangst av laks og sjøaure for sesongen 2005: 1978,5 kg.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

FANGSTRAPPORT FOR STORDALSELVA. ÅR 2004

Sone

Tal
laks
under
3 kg

Samla
vekt

Tal
laks
mellom
3-7 kg

Samla
vekt

Tal
laks
over
7 kg

Samla
vekt

Tal
sjøaure

Samla
vekt

Hove

60

90,7

35

163,3

2

15,5

17

12,7

Vinje + Busengdal

30

50,3

21

103,0

-

-

10

6,5

Kvammen

17

31,5

2

7,5

-

-

2

4,0

Kvammen Midtbust

8

14,8

5

24,8

-

-

-

-

Øvrebust

64

117,0

29

133,0

-

-

4

4,4

Holt

32

55,0

22

113,5

4

35,0

3

6,3

Storheim

20

35,5

23

119,0

3

23,5

-

-

Moe

26

46,8

19

91,0

-

-

-

-

Jøsvoll

13

32,0

11

57,5

2

17,0

-

-

Stavdal

3

5,5

12

66,3

-

-

-

-

Vad

4

8,0

1

6,0

-

-

-

-

Løset

1

1,5

-

-

-

-

-

-

Totalt:

278

488,6

180

884,9

11

91,0

36

33,9

Laks: 458 fiskar på til saman 1373,5 kg
Aure: 36 fiskar på til saman 33,9 kg
Samla fangst av laks og sjøaure for sesongen 2004: 1407,4 kg

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

FANGSTRAPPORT FOR STORDALSELVA. ÅR 2003

Sone

Tal
laks
under
3 kg

Samla
vekt

Tal
laks
mellom
3-7 kg

Samla
vekt

Tal
laks
over
7 kg

Samla
vekt

Tal
sjøaure

Samla
vekt

Hove

152

245,0

17

80,2

5

35,2

61

122,0

Vinje

88

158,0

11

47,9

2

15,5

10

12,6

Busengdal

2

4,8

-

-

-

-

-

-

Kvammen

27

45,8

4

19,2

1

13,0

2

2,3

Midtbust

6

10,9

-

-

-

-

1

0,7

Øvrebust

83

138,6

17

64,8

1

10,0

7

5,0

Holt

48

83,5

4

18,5

3

33,0

5

11,0

Storheim

49

66,0

11

47,0

8

66,0

1

1,0

Mo

32

56,1

11

55,6

4

43,2

-

-

Jøsvoll

13

25,3

8

35,0

2

17,1

-

-

Stavdal

11

23,6

6

32,1

1

11,3

-

-

Vad

10

25,0

3

16,0

-

-

-

-

Løset

1

1,8

-

-

-

-

-

-

Totalt:

522

884,4

92

416,3

27

244,3

87

154,6

Laks: 641 fiskar på til saman 1545,0 kg
Aure: 87 fiskar på til saman154,6 kg
Samla fangst av laks og sjøaure for sesongen 2003:1699,6 kg

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

FANGSTRAPPORT FOR STORDALSELVA. ÅR 2002

Sone

Tal
laks under
3 kg

Samla
vekt

Tal
laks
mellom
3-7 kg

Samla vekt

Tal
laks
over
7 kg

Samla
vekt

Tal
sjøaure

Samla
vekt

Hove

72

118,8

26

123,8

3

26,1

151

112,0

Vinje/ Busengdal

40

70,6

20

86,7

1

9,5

15

19,1

Kirkebø

-

-

-

-

-

-

-

-

Kvammen

10

18,9

6

24,6

-

-

3

5,7

Midtbust

2

3,2

-

-

-

-

-

-

Øvrebust

52

91,1

22

117,3

3

26,8

17

5,9

Holt

23

36,6

26

144,5

1

8

5

8,2

Storheim

32

47

8

40

9

67

-

-

Mo

23

33,4

30

145,8

-

-

-

-

Jøsvoll

10

16

11

56,5

6

46

-

-

Stavdal

10

17,7

16

72,6

6

48,7

-

-

Vad

3

5,5

3

19,0

-

-

-

-

Løset

-

-

-

-

-

-

-

-

Totalt:

277

458,8

168

830,8

29

261,1

191

150,9

Laks: 474 fiskar på til saman 1550,7 kg.
Aure:191 fiskar på til saman 150,9 kg.
Samla fangst av laks og sjøaure for sesongen 2002: 1701,6 kg.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

FANGST AV LAKS OG AURE I STORDALSELVA 1996 - 2001

Sone

1996

1997

1998

1999

2000

2001

Hove

296,3

316,9

292,1

259,5

548,9

440,6

Vinje

231,7

274,7

132,1

229,1

209,3

204,9

Busengdal

-

-

-

-

-

-

Kirkebø

-

-

-

-

-

-

Kvammen

34,0

16,0

1,8

37,3

83,8

66,0

Midtbust

-

1,6

-

-

-

6,2

Øvrebust

130,7

115,3

112,1

171,6

320,9

348,7

Holt

33,5

34,0

52,0

44,0

137,0

240,4

Storheim

64,0

63,0

75,0

77,0

179,5

117,0

Mo

59,2

68,1

67,4

69,1

122,8

143,6

Jøsvoll

-

59,5

51,8

16,7

105,1

162,5

Stavdal

26,0

166,5

87,5

12,8

229,9

147,2

Vad

7,0

25,7

25,5

11,0

50,0

27,0

Løset

-

10,3

10,0

1,5

118,0

25,6

Til saman

1077,8

1337,4

1054,3

1220,4

2242,8

2083,9

Laks

883,3

1151,6

907,3

929,6

2105,2

1929,7

Aure

194,5

185,8

147,0

290,8

137,6

154,2

Når det gjeld fangstane av sjøaure er dei for det meste fanga i sonene Hove og Vinje. Dette gjeld for alle åra det har vore ført statistikk.

1996: 221 Laks og 133 Aure
1997: 395 Laks og 118 Aure
1998: 280 Laks og 95 Aure
1999: 410 Laks og 215 Aure
2000: 709 Laks og 139 Aure
2001: 645 Laks og 134 Aure

Marknadsplassen:

Fiskekort


Dokument Annonser

Nytt

Fortløpende fangstrapport 2019 - 31.07.2019
Les meir


Aktivitetsplan for 2021 - 23.03.2021
Les meir


Sesongstart i Stordalselva, 2021. - 23.03.2021
Les meir


Fiskeregler 2021 - 18.06.2021
Les meir


Driftsplan for Stordalselva i 2021 - Løpande driftsplan framover - 23.03.2021
Les meir


No er det dagar
att til sesongstart 2016!
  Admin Stordal Elveeigarlag - 6250 Stordal Stordalsportalen.no