Stordal Bedehus

Stordal Bedehus

Adresse

v/Roger Lillebø
6250 Stordal

Telefon

41 22 41 71

Om Stordal Bedehus

Bankkonto nr.: 3910.19.45387
Styreleiar: Roger Lillebø.

FØREMÅL: Forkynne Guds Ord til folket i Stordal.

AKTIVITETAR:

Barnekor - Stordal Barnekor
Blandakor - Tonika
Mannskvartett - Stordalskvartetten
Ungdomsklubb - Fredagsklubben
Møteverksemd - Forkynning, samtale og bøn
Kulturkveldar

UTLEIGE TIL MINNESAMVÆR VED GRAVFERD, ÅREMÅLSDAGAR, KONFIRMASJON, SLEKTSSTEMNE M.M.

Ta kontakt! Velkomen på Stordal Bedehus!

E-post

stordal.bedehusSPAMFILTER@stordalsportalen.no

Relaterte sider

Infoside  Stordal Barnekor
Infoside  Stordalskvartetten
Tema  Lag og Organisasjonar
Infoside  Tonika
Tema  Kyrkje og religion
Infoside  Fredagsklubben

-- Printa ut frå www.stordalsportalen.no --
eZ publish™ copyright © 1999-2020 eZ systems as