Stordal Barnekor

Adresse

v/Ragnhild Fauske
Hovslia
6250 Stordal

Telefon

41 22 42 04

Om Stordal Barnekor

Stordal Barnekor er eit kristent barnekor knytt til Stordal Bedehus. Koret øver på Stordal Bedehus kvar tysdag kl. 17.30-18.30. Songarane er gutar og jenter i alderen 3 til 10 år, men ein opererer ikkje med aldersgrenser. Stordal barnekor tek del i møte, festar og gudstenester, og i tillegg skipar dei til eigne framføringar. Koret står tilslutta Norsk Luthersk Misjonssamband.

Leiarar i koret er Ursula Vos, Kirsti Almaas og Ragnhild Fauske.

E-post

raheifaSPAMFILTER@hotmail.com

Relaterte sider

Tema  Lag og Organisasjonar
Tema  Kyrkje og religion
Tema  Musikk
Infoside  Stordal Bedehus

-- Printa ut frå www.stordalsportalen.no --
eZ publish™ copyright © 1999-2020 eZ systems as