Kyrkje og religion

Stordal Kyrkje (Foto: Kristian Almås)
Kyrkjene og kristenliv

Stordal har to kyrkjer.
Stordal Kykje (bildet) er frå 1907 og ligg på Vinje.
Rosekyrkja (Gamlekyrkja) er frå 1789, og er rikt dekorert innvendig. Den ligg litt lenger framme i dalen.

Det er også mange bedehus, bl.a. på Vinje, Dyrkorn og Mo.Aktørar

Nokre av aktørane har valt å presentere seg litt grundigare.
Desse aktørane er merka med utheva skrift.

Infoside  Stordal Bedehus
Infoside  Stordal Barnekor
Infoside  Fredagsklubben
Infoside  Mo Bedehus
Infoside  Tonika

-- Printa ut frå www.stordalsportalen.no --
eZ publish™ copyright © 1999-2020 eZ systems as