Tonika syng ved Stordalstunet.

Tonika

Adresse

Gunvor Tafjord (dirigent og formann)
Vinjehjellane
6250 Stordal

Telefon

70278365 (Gunvor Tafjord)

Om Tonika

"Tonika" er eit blandakor knytt til verksemda på Stordal Bedehus. Koret tel knapt 20 songarar, men kan godt tenkje seg at fleire ville vere med. "Tonika" tek ofte del med song på tilstellingar på Stordal Bedehus, i kyrkja, og til dels utanbygds, og har av og til songstunder på Stordalstunet. "Tonika" har også skipa til "Syng med oss"-kveldar på Bedehuset. I tillegg har dei årvisst i mange år teke del med song ved Stordal Alders- og Sjukeheim ("Stordalstunet").

Tonika øver kvar onsdag kl. 19.30-21.30.

Du er velkomen til å vere med!

Relaterte sider

Infoside  Stordal Bedehus
Tema  Musikk
Tema  Kyrkje og religion
Tema  Lag og Organisasjonar

-- Printa ut frå www.stordalsportalen.no --
eZ publish™ copyright © 1999-2020 eZ systems as