Stordalskvartetten i aktivitet.

Stordalskvartetten

Adresse

v/Roger Lillebø
Hovslia
6250 Stordal

Telefon

70278922

Om Stordalskvartetten

Stordalskvartetten er ein mannskvartett som har sitt utspring frå verksemda på Stordal Bedehus. Føremålet er å forkynne evangeliet med song. Kvartetten tek ofte del på møte og festar på Stordal Bedehus, og er ofte utanbygds og syng - om lag ein gong i månaden. Elles har dei også eigne tilskipingar, mellom anna kulturkveldar på Bedehuset.

E-post

rosteliSPAMFILTER@hotmail.com

Relaterte sider

Tema  Lag og Organisasjonar
Tema  Musikk
Infoside  Stordal Bedehus

-- Printa ut frå www.stordalsportalen.no --
eZ publish™ copyright © 1999-2020 eZ systems as