Stordalsportalen.no / Tema / Om Stordal / Om Stordalsportalen / Informasjon om sjølve arbeidet med Stordalsportalen
Ramslauk
StordalStordalStordalStordalStordalStordalStordal Stordal
Stordal
Stordal
Langsætrane
Webkamera Arena Overøye
Heimesider i portalen:
Stordal Arena Overøye
Stordal Kyrkjehola Kulturbeite
Stordal Nilsgardstunet
Stordal Stordal Alpin
Stordal Stordal Alpinsenter
Stordal Stordal Bedehus
Stordal Stordalskvartetten
Stordal Tonika
Stordal Stordal Elveeigarlag
Stordal Stordal Idrettslag
Stordal Alpin
Stordal Fjellservice
Stordal Hopp
Stordal Hovedgruppa
Stordal Langrenn
Stordal Stordalscup
Stordal Stordal Sogelag
Stordal Stordal Turlag
Stordal Stordalsferien

Stordal Attraksjonar
Stordal Opplevingar
Stordal Overnatt. Serv. Camping
Stordal Fiske
Stordal Jakt
Stordal Lokalt nytt

Stordal Arrangement
Stordal Glimt av Stordal
Stordal Bruktmarknad
Stordal Gjestebok
Stordal Kontaktskjema
DAGEN I DAG
29. september 2023 05:31:23
Namnedag:
Mikael - Mikal - Mikkel
Søk i Stordalsportalen

Sitemap
Stordal Stordalsportalen
som startside (IE)
Logg inn admin

Informasjon om sjølve arbeidet med Stordalsportalen

Nedanfor vil du ved nokre underavsnitt få forskjellig informasjon om Stordalsportalen. Kvifor og korleis den kom i stand, kva som er gjort hittil og ikkje minst kva vi ønsker å gjere vidare i dei første månadane av året 2006.


Bakgrunn og utviklingsprosessen ved Stordalsportalen

Innlagt den 31.12.2005

Bygdeutviklingsprosjektet Øvre Stordal saman med Stordal Sogelag har vore svært aktive deltakarar i utviklinga av Stordalsportalen heilt frå starten av. Prosjekt Øvre Stordal er presentert i portalen. Sjå under fana Kva Skjer og her under Prosjekt Øvre Stordal.


Arbeidet med Stordalsportalen frå oktober 2004 og ut året 2005

Innlagt den 31.12.2005

Oppstart / Bakgrunn.
Opptakten til dette prosjektet, Stordalsportalen, var at representanter for Stordal bondelag gjennom eit områdetiltak starta planarbeidet med ei felles heimeside for landbruksrelaterte næringar i mai 2004. Det viste seg snart at dette kunne utvidast til eit mykje større prosjekt. Det er utført relativt store bakgrunnsundersøkelser i peri-oden mai til september. Dugnadsarbeid er kalkulert til kr. 20.000 i denne perioden.


Nærmare grunngjeving for kvifor vi har etablert Stordalsportalen

Innlagt den 31.12.2005

Dette er ført i pennen av Landbruket i Stordal sine representanter i desember 2005.

Bygdeutviklingsprosjektet Øvre Stordal søker no om BU-midlar til synleggjering av verdiar i Stordal kommune. Dette er eit stort prosjekt der vi har eit utstrakt samarbeid med Stordal Sogelag og Stordal Landbruksråd. Prosjektet involverer også dei mange laga og organisasjonane i Stordal, som driv med ideelt arbeid for barn og unge.


Vidare spesialtilrettelegging og kursing av aktører i Stordalsportalen i januar - mars 2006.

Innlagt den 31.12.2005

Det er viktig å sjå kva slags GRUNNLEGGENDE PRINSIPPER STORDALSPORTALEN ER BYGT PÅ. Disse prinsipper finn du i portalen ved å gå til:
Om Stordal, Om Stordalsportalen og grunnleggande prinsipper.


Strukturelle oversikter for den vidare spesialtilrettelegging og kursing

Innlagt den 31.12.2005

I det etterfylgjande kjem vi litt meir inn på kva dette heilt spesielle tilrettelegg-ingsarbeidet skal gå ut på.


Stordal
Stordal
© Stordalsportalen 2005 - 2012          Om Stordalsportalen       Kontaktskjema