Kultur

Kultur i Stordal

"Kultur, er det komplekse hele som inkluderer kunnskap, tro, kunst, lover, moral, skikker og alle ferdigheter og vaner som folk har lært i egenskap av å være samfunnsmedlemmer ".
- Edward B. Taylor, britisk kulturforsker 

Kyrkjehola Kulturbeite arrangerar kvar sommar kunstutstillingar, intimkonsertar, teaterframsyningar og foredrag.

Stiftinga Ytste Skotet tek vare på ein gammal fjellgard, og gir kulturformidling om garden i gamle dagar, kurs i bl. a. gamle handverkarteknikkar og matforedling.

Stordal Sogelag har mange prosjekt på gang, både innan historie, arrangementer og kartlegging av gamle stølar og råser.Aktørar

Nokre av aktørane har valt å presentere seg litt grundigare.
Desse aktørane er merka med utheva skrift.

Infoside  Fjord Fjell Friluftsparken i Møre og Romsdal Fylke
Infoside  Stordal Sogelag
Infoside  Kyrkjehola Kulturbeite
Infoside  Gammaldansgruppa
Infoside  Parathi Thamil Manran
Infoside  Storvasshytta
Infoside  Stordalingen, SIL
Infoside  Bygdekinoen
Infoside  Stordal Sogenemnd
Infoside  Stiftinga Ytste Skotet

Anna

File  Julehelsing frå Kulturkontoret

-- Printa ut frå www.stordalsportalen.no --
eZ publish™ copyright © 1999-2020 eZ systems as