Stordal sogelag

Stordal Sogelag

Adresse

v/John Kristian Hjelle
6250 Stordal

Telefon

70278368 / 92628691

Om Stordal Sogelag

Styresekretær:
Vigdis Lien
Dyrkorn, 6250 Stordal
Fax: 70278277
E-post: vklien@online.no
Telefon: 70277036

FORMÅL

Vi ynskjer mange medlemer i STORDAL SOGELAG. Ta kontakt med styresekretæren eller medlemer i styret.

På Årsmøtet i Stordal Sogelag den 22. mars 2007 blei disse vald til Styre for Stordal Sogelag for året 2007:
Einar J. Hove, Bjørg Hjelmseth, Kristian Almås, John Kr. Hjelle, Magda Staurseth

Stordal Sogelag har vore eit aktivt lag og gitt ut ei mengd temahefter. Stordal Sogelag har ellers vore initiativtakar og svært aktiv i fleire prosjekter. Vi nevner her Intersogelagssamarbeidet, Dei Store Hesteferdene 2004, NRK-filmen "Vegen mot Romsdals marked" og no sist Fjord Fjell Friluftsparken i Møre og Romsdal. Sjå under menyvalg "Kva skjer" og "Prosjekter" samt Stordal Sogelag si heimeside under Stordalsportalen.

Stordal Sogelag har hatt hovedansvaret for restaureringa av Andersselet på Kvitlanestølen på Langsætrane. Utanfor dette selet var der ei hovedscene i ovanfor nevnte NRK-film. Sjå bilete.

E-post

john.kr.hjelleSPAMFILTER@c2i.net

Hjemmeside

Stordal Sogelag

Relaterte sider

Tema  Lag og Organisasjonar
Tema  Kultur
Tema  Prosjekt

-- Printa ut frå www.stordalsportalen.no --
eZ publish™ copyright © 1999-2023 eZ systems as