Stordalsportalen.no / Tema / Om Stordal / Om Stordalsportalen / Informasjon om sjølve arbeidet med Stordalsportalen / Vidare spesialtilrettelegging og kursing av aktører i Stordalsportalen i januar - mars 2006.
Ramslauk
StordalStordalStordalStordalStordalStordalStordal Stordal
Stordal
Stordal
Langsætrane
Webkamera Arena Overøye
Heimesider i portalen:
Stordal Arena Overøye
Stordal Kyrkjehola Kulturbeite
Stordal Nilsgardstunet
Stordal Stordal Alpin
Stordal Stordal Alpinsenter
Stordal Stordal Bedehus
Stordal Stordalskvartetten
Stordal Tonika
Stordal Stordal Elveeigarlag
Stordal Stordal Idrettslag
Stordal Alpin
Stordal Fjellservice
Stordal Hopp
Stordal Hovedgruppa
Stordal Langrenn
Stordal Stordalscup
Stordal Stordal Sogelag
Stordal Stordal Turlag
Stordal Stordalsferien

Stordal Attraksjonar
Stordal Opplevingar
Stordal Overnatt. Serv. Camping
Stordal Fiske
Stordal Jakt
Stordal Lokalt nytt

Stordal Arrangement
Stordal Glimt av Stordal
Stordal Bruktmarknad
Stordal Gjestebok
Stordal Kontaktskjema
DAGEN I DAG
24. juli 2021 19:33:52
Namnedag:
Kristine - Kristin - Kristi
Søk i Stordalsportalen

Sitemap
Stordal Stordalsportalen
som startside (IE)
Logg inn admin

Vidare spesialtilrettelegging og kursing av aktører i Stordalsportalen i januar - mars 2006.


Innlagt den 31.12.2005

Det er viktig å sjå kva slags GRUNNLEGGENDE PRINSIPPER STORDALSPORTALEN ER BYGT PÅ. Disse prinsipper finn du i portalen ved å gå til:
Om Stordal, Om Stordalsportalen og grunnleggande prinsipper.

Vi vil her spesielt trekke fram disse grunnleggende prinsipper:

Omfattande
Stordalsportalen skal vere ein positiv presentasjon på internett av Stordals-
samfunnet og i prinsippet femne om alt som vi vil presentere av positiv informasjon frå vårt område.

Med Stordalssamfunnet meiner vi dei geografiske områda Nedre Stordal, Dyrkorn, Øvre Stordal, Langsæterområdet og Bortomfjorden og herunder alt næringsliv, kultur, historie, friluftsliv, idrett, tiltak, aktiviteter, arrangementer, opplevelser etc.

Desentralisert Oppdatering
Stordalsportalen skal bygges opp basert på et Desentralisert oppdaterings-og driftsopplegg gjennom flest mulige områder / grupper som har eget klart definert oppdaterings-og driftsansvar.

Det er med maksimal fokus på ovanståande elementer vi no ønsker å gjennomføre
Ei Spesialutvikling / Kursing
I denne samanheng står ovanståande Strekpunkt heilt sentralt, nemleg at
Målet er at mange skal bli opplært til eit desentralisert etablering-, oppdatering- og driftsopplegg for mange informasjons- og presentasjonsoppgåver direkte innan Stordalsportalens mange områder.

Dette viderearbeidet og kursopplegget ønsker vi å gjennomføre så intensivt som mulig i løpet av januar, februar og mars 2006.

Stordal
Stordal
© Stordalsportalen 2005 - 2012          Om Stordalsportalen       Kontaktskjema