Stordalsportalen.no / Tema / Om Stordal / Om Stordalsportalen
Ramslauk
StordalStordalStordalStordalStordalStordalStordal Stordal
Stordal
Stordal
Langsætrane
Webkamera Arena Overøye
Heimesider i portalen:
Stordal Arena Overøye
Stordal Kyrkjehola Kulturbeite
Stordal Nilsgardstunet
Stordal Stordal Alpin
Stordal Stordal Alpinsenter
Stordal Stordal Bedehus
Stordal Stordalskvartetten
Stordal Tonika
Stordal Stordal Elveeigarlag
Stordal Stordal Idrettslag
Stordal Alpin
Stordal Fjellservice
Stordal Hopp
Stordal Hovedgruppa
Stordal Langrenn
Stordal Stordalscup
Stordal Stordal Sogelag
Stordal Stordal Turlag
Stordal Stordalsferien

Stordal Attraksjonar
Stordal Opplevingar
Stordal Overnatt. Serv. Camping
Stordal Fiske
Stordal Jakt
Stordal Lokalt nytt

Stordal Arrangement
Stordal Glimt av Stordal
Stordal Bruktmarknad
Stordal Gjestebok
Stordal Kontaktskjema
DAGEN I DAG
14. juli 2024 15:23:13
Namnedag:
Solfrid - Solrun
Søk i Stordalsportalen

Sitemap
Stordal Stordalsportalen
som startside (IE)
Logg inn admin

Om Stordalsportalen

Målsettinger og prinsipper

Stordalsportalen er/blir utvikla for at den skal vere for folket i Stordalssamfunnet. Den skal også vere av folket gjennom deltaking i infosider og interne heimesider innan sjølve portalen.
Men den skal også rekke langt ut i verda, derfor:

Stordalsportalen bør bli Stordalssamfunnet sin viktigaste profilerings-, markedsføringsmedium og markedsføringskanal på internett.

Men samtidig er den jordnær og gir informasjon til bygdefolket om det meste som skjer på det lokale plan.

Skal vi oppnå disse intensjonane, er det svært viktig at alle verksemder - små og store - lag, organisasjoner og instanser tek del og blir med slik at vi kan få vist mangfaldet av det som vi til saman har å by på.

Her er dei mest
Grunnlegende prinsipper for Stordalsportalen:

  • Stordalsportalen skal vere ein positiv presentasjon på internett av Stordalssamfunnet og i prinsippet femne om alt som vi vil presentere av positiv informasjon frå vårt område.
  • Med Stordalssamfunnet meiner vi dei geografiske områda Nedre Stordal, Dyrkorn, Øvre Stordal, Langsæterområdet og Bortomfjorden og herunder alt næringsliv, kultur, historie, friluftsliv, idrett, tiltak, aktiviteter, arrangementer, opplevelser etc.
  • "Stordal" skal gjennom Stordalsportalen byggast opp som eit merkevarebegrep og brukast aktivt ved alt som treng positiv informasjon og markedsføring frå dette utgangspunktet.
  • Sjølve portalen skal vere organisert som ei verksemd; bygd opp som stiftelse, aksjeselskap eller liknande. Dette skal vere lagt opp som eit bygdaforetak der alle personer, verksemder, lag og organisasjoner kan vere med som deleigarar.
  • Vi ønsker at Stordalsportalen skal framstå som noko unikt og interessevekkande.
  • Vi ønsker å stille store kvalitetskrav både til videreutvikling, oppdatering og drift av Stordalsportalen. Der skal vere prosedyrer for kvalitetssikring i heile portalens virkeområde.
  • Stordalsportalen blir i stor grad bygd opp basert på et desentralisert oppdaterings- og driftsopplegg gjennom flest mulige områder / grupper som har eget klart definert oppdaterings- og driftsansvar.

Stordalsportalen vil vere under kontinuerlig videreutvikling.

Stordal, 09.08.2005

Med vennleg helsing frå

Representanter for Arbeidsgruppa og Datagruppa
John Kr. Hjelle, Emile Van Gelderen, Ruth Janne Vinje, Jarle Hove, Einar J. HoveDokument Viktig melding
Dokument Rettleiing til våre besøkande
Dokument INTERNT VIDAREUTVIKLINGSPROSJEKT
Dokument Kontaktinformasjon
Dokument Stordalsportalen AS - stifta som aksjeselskap
Dokument Informasjon om sjølve arbeidet med Stordalsportalen
Dokument Datamessig oppbygging
Stordal
Stordal
© Stordalsportalen 2005 - 2012          Om Stordalsportalen       Kontaktskjema