Stordalsportalen.no / Tema / Om Stordal / Om Stordalsportalen / Informasjon om sjølve arbeidet med Stordalsportalen / Strukturelle oversikter for den vidare spesialtilrettelegging og kursing
Ramslauk
StordalStordalStordalStordalStordalStordalStordal Stordal
Stordal
Stordal
Langsætrane
Webkamera Arena Overøye
Heimesider i portalen:
Stordal Arena Overøye
Stordal Kyrkjehola Kulturbeite
Stordal Nilsgardstunet
Stordal Stordal Alpin
Stordal Stordal Alpinsenter
Stordal Stordal Bedehus
Stordal Stordalskvartetten
Stordal Tonika
Stordal Stordal Elveeigarlag
Stordal Stordal Idrettslag
Stordal Alpin
Stordal Fjellservice
Stordal Hopp
Stordal Hovedgruppa
Stordal Langrenn
Stordal Stordalscup
Stordal Stordal Sogelag
Stordal Stordal Turlag
Stordal Stordalsferien

Stordal Attraksjonar
Stordal Opplevingar
Stordal Overnatt. Serv. Camping
Stordal Fiske
Stordal Jakt
Stordal Lokalt nytt

Stordal Arrangement
Stordal Glimt av Stordal
Stordal Bruktmarknad
Stordal Gjestebok
Stordal Kontaktskjema
DAGEN I DAG
24. juli 2021 20:45:02
Namnedag:
Kristine - Kristin - Kristi
Søk i Stordalsportalen

Sitemap
Stordal Stordalsportalen
som startside (IE)
Logg inn admin

Strukturelle oversikter for den vidare spesialtilrettelegging og kursing


Innlagt den 31.12.2005

I det etterfylgjande kjem vi litt meir inn på kva dette heilt spesielle tilrettelegg-ingsarbeidet skal gå ut på.

Dette må vidareutviklast / Tilretteleggast
Spesialutvikle / tilrettelegge for spesielle formål ( forskjellige bruker grupper):

 • Brukergrensesnitt
 • Maler
 • Hjelpeprosedyrer

for at brukere / aktører / informanter til STORDALSPORTALEN lettest mulig sjølve kan:
Tilrettelegge stoff ( tekst, bilder, logo ) for sjølve å:

 • Designe / strukturere
 • Etablere / legge inn stoff
 • Oppdatere stoff og
 • Endre i følgende Informasjonstyper:
 • Utvida infoside
 • Intern Heimeside
 • Generelt informasjonsstoff

Ulike informasjonstyper innen Stordalsportalen
Informasjon / forklaring på følgende Informasjonstyper i Stordalsportalen:

 • Utvida Infoside
 • Intern Heimeside
 • Generelt informasjonsstoff

Utvida infoside
Er laga for å vere ein relativt enkel/statisk presentasjon av ein aktør i Stordalsportalen.
Dette er ei statisk informasjonsside som gir opplysningar om adresse,
telefonnummer, kort og nøktern informasjon om kva ein driv med og/eller tilbyr,
link til eventuell heimeside m.v. Infosidene vil i portalen vere knytta til aktuelle
tema og oversikter over dei tilbod ein finn i Stordal. Infosidene vert vist inne i
sjølve portalen sine sider og vil kunne innehalde logo, bilde og tekst.

Intern Heimeside er det vi har valgt å kalle ei heimeside som vert handtert og
lagra i Stordalsportalen sitt system. Dette er ei "tradisjonell" heimeside som utad
kan framstå som sjølvstendig - men med ein link til Stordalsportalen. Den som vel
denne løysinga får ei funksjonelt moderne og eigen oppdaterbar databasedreven
heimeside som samtidig er knytt til Stordalsportalen, mellom anna med ein direkte
link til sida frå portalen. Ein kan ha sitt eige domenenavn, eller ein kan unngå
utgiftene ved dette ved å velge eit domenenavn under Stordalsportalen
(t.d.http:// www.stordalsportalen.no/eplehagen).

Generelt informasjonsstoff
Med generelt informasjonsstoff meiner vi eksempelvis:

 • Innleiande stoff til f eks næringslivsgruppene
 • Innleiande stoff til gruppene under f eks Kultur og Fritid
 • Generelt stoff om temagrupper som opplevinger/attraksjoner og andre tema
 • Oppdatering av historiske data
 • Nye og oppdatering av gamle prosjekt
 • Interessante kart med spesialopplysninger
 • Kombinert informasjon av tekst, bilde og kart

Teknisk spesialutvikling / brukertilrettelegging
Grensesnitt / maler / hjelpeprosedyrer
For utvida Infosider
Tilrettelegge grensesnitt for innlegging av nødvendige data, som blir "levert
inn" til Stordalsportalen ved et tastetrykk. Tilrettelagt slik at ansvarlig i SP kan
opprette/legge inn enkelt (tastetrykk, automatisk innlegging). Også tilrettelegging
av rutine for endring av eksisterende utvida infoside.

For interne Heimesider
Tilrettelegge bedre, bl.a. forenkle funksjoner. Lage og tilrettelegge support/hjelp/
prosedyrer.

For oppdatering av generelt stoff
Nokon skal identifisere, finne, skrive, noen må legge inn, evt opprette nye tema og
finne fram stoff og tilrettelegge for innlegging. Spesielt vil det vere komplisert å
legge inn stoff der tekst, bilde og kart er sett saman.

Beskrivelse av kurstyper i Stordalsportalen
KURSTYPE 1 - SYSTEMKOMPETANSEOPPLÆRING
Vedlikehold av CMS ( Systemet - D.V.S.Stordalsportalen) Systemadministrativ opplæring.
KURSTYPE 2 - BRUKEROPPLÆRING 1, Oppretting / Avlevering / Endring av stoff til utvida infosider
KURSTYPE 3 - BRUKEROPPLÆRING 2, Oppretting av intern Heimeside "Gjer det sjølv"
KURSTYPE 4 - BRUKEROPPLÆRING 3, Vedlikehald av intern heimeside
KURSTYPE 5 - BRUKEROPPLÆRING AV INFORMASJONSMEDARBEIDERE 4. Identifisere / skrive generelt informativt stoff av mange typer og tema. Kva skal til og opplegg for slikt arbeid. Herunder det kompliserte opplegget som også omfattar kart.

Det er laga ein nærmere beskrivelse av innhaldet av dei ovanståande kurstypane.

Stordal
Stordal
© Stordalsportalen 2005 - 2012          Om Stordalsportalen       Kontaktskjema