Stordalsportalen.no / Tema / Om Stordal / Om Stordalsportalen / Informasjon om sjølve arbeidet med Stordalsportalen / Bakgrunn og utviklingsprosessen ved Stordalsportalen
Ramslauk
StordalStordalStordalStordalStordalStordalStordal Stordal
Stordal
Stordal
Langsætrane
Webkamera Arena Overøye
Heimesider i portalen:
Stordal Arena Overøye
Stordal Kyrkjehola Kulturbeite
Stordal Nilsgardstunet
Stordal Stordal Alpin
Stordal Stordal Alpinsenter
Stordal Stordal Bedehus
Stordal Stordalskvartetten
Stordal Tonika
Stordal Stordal Elveeigarlag
Stordal Stordal Idrettslag
Stordal Alpin
Stordal Fjellservice
Stordal Hopp
Stordal Hovedgruppa
Stordal Langrenn
Stordal Stordalscup
Stordal Stordal Sogelag
Stordal Stordal Turlag
Stordal Stordalsferien

Stordal Attraksjonar
Stordal Opplevingar
Stordal Overnatt. Serv. Camping
Stordal Fiske
Stordal Jakt
Stordal Lokalt nytt

Stordal Arrangement
Stordal Glimt av Stordal
Stordal Bruktmarknad
Stordal Gjestebok
Stordal Kontaktskjema
DAGEN I DAG
24. juli 2021 20:31:31
Namnedag:
Kristine - Kristin - Kristi
Søk i Stordalsportalen

Sitemap
Stordal Stordalsportalen
som startside (IE)
Logg inn admin

Bakgrunn og utviklingsprosessen ved Stordalsportalen


Innlagt den 31.12.2005

Bygdeutviklingsprosjektet Øvre Stordal saman med Stordal Sogelag har vore svært aktive deltakarar i utviklinga av Stordalsportalen heilt frå starten av. Prosjekt Øvre Stordal er presentert i portalen. Sjå under fana Kva Skjer og her under Prosjekt Øvre Stordal.

Stordal Sogelag er i ferd med å etablere si eiga Interne Heimeside under portalen. Sjå under menyer til venstre, på Heimesider i Portalen og Stordal Sogelag. Desse to har frå starten av hatt eit svært nært samarbeid med Landbrukssida i Stordal. Den formelle samarbeidspartnaren når det gjeld den vidare spesialutviklinga av Stordalsportalen og kursopplegga i denne samanheng er Stordal Landbruksråd som har følgende underorganisasjoner:

  • Stordal Bondelag
  • Stordal Elveeigarlag
  • Stordal Skogeigarlag
  • Stordal sau og beitealslag

Stordal Landbruksråd har valgt Jarle Hove til å representere denne organisasjonen når det gjeld denne spesielle vidareutviklinga som er omtala i etterfølgende avsnitt. Landbrukssida i portalen er presentert under Næringsliv, sjå Landbruk.
Følgende Områdetiltak er med i vurderinga når det gjeld kva som skal utviklast vidare og korleis:

  • Kulturminneprosjektet under Stordal Sogelag
  • Råsryddingsprosjektet under Stordal Bondelag
  • Langsætrane under Langsætrane Sameige

Ein tek også med i vurderinga:
Prosjekt Øvre Stordal sitt omfattande innspel til Delplan for Friluftsliv 2005 - 2008, for Stordal Kommune.

Kostnad / Finansiering pr. utgangen av 2005.
Stordal Kommune har støtta utviklinga av Stordalsportalen med kr. 121.000 og det er utført dugnadsarbeid berekna til over kr. 200.000.

Stordal
Stordal
© Stordalsportalen 2005 - 2012          Om Stordalsportalen       Kontaktskjema