Stordalsportalen.no / Tema / Om Stordal / Om Stordalsportalen / Rettleiing til våre besøkande
Ramslauk
StordalStordalStordalStordalStordalStordalStordal Stordal
Stordal
Stordal
Langsætrane
Webkamera Arena Overøye
Heimesider i portalen:
Stordal Arena Overøye
Stordal Kyrkjehola Kulturbeite
Stordal Nilsgardstunet
Stordal Stordal Alpin
Stordal Stordal Alpinsenter
Stordal Stordal Bedehus
Stordal Stordalskvartetten
Stordal Tonika
Stordal Stordal Elveeigarlag
Stordal Stordal Idrettslag
Stordal Alpin
Stordal Fjellservice
Stordal Hopp
Stordal Hovedgruppa
Stordal Langrenn
Stordal Stordalscup
Stordal Stordal Sogelag
Stordal Stordal Turlag
Stordal Stordalsferien

Stordal Attraksjonar
Stordal Opplevingar
Stordal Overnatt. Serv. Camping
Stordal Fiske
Stordal Jakt
Stordal Lokalt nytt

Stordal Arrangement
Stordal Glimt av Stordal
Stordal Bruktmarknad
Stordal Gjestebok
Stordal Kontaktskjema
DAGEN I DAG
21. februar 2024 01:33:33
Namnedag:
Samuel - Selina - Celine
Søk i Stordalsportalen

Sitemap
Stordal Stordalsportalen
som startside (IE)
Logg inn admin

Rettleiing til våre besøkande

Vi gir her ei lita rettleiing i korleis ein kan navigere og bruke Stordalsportalen

Gjer deg først kjent med Stordalsportalen ved å gå til fanene på toppen av denne sida. Ved underpunkta ligg mykje informasjon, meir kjem til. AKTØRANE. Ved å gå til underpunkta under Næringsliv og Fritid/Kultur finn du oversikt over aktørane, d.v.s. bedrifter, lag og organisasjonar i Stordal. Nokre av desse aktørane har valt å presentere seg litt grundigare. Desse aktørane er merka med utheva skrift. LINK TIL HEIMESIDER. Nokre aktørar har eigne heimesider. Link til deira eigne heimesider blir gitt frå dei aktørane som er merka med utheva skrift.

HEIMESIDER UNDER STORDALSPORTALEN SITT SYSTEM. Det er ein stor fordel å ha heimesider som ligg under Stordalsportalen sitt system. Her vil etter kvart kome mange slike. Klikk på HEIMESIDER i menyen oppe til venstre. Vi har valt ut nokre TEMA og SNARVEGAR til viktig informasjon. SIST ENDRA menyen til venstre er svært viktig for å halde seg oppdatert. Her blir det vist det som sist har kome til - same kvar det står i portalen. Det aller siste står øverst.

VIKTIG MELDING i feltet til venstre nedanfor. Meldingar eller tema som vi vil gjere deg spesielt merksam på. KONTAKT / RESPONS under dette att. Dette er ei oversikt over måtar å kontakte Stordalsportalen på. Gjer deg kjent med desse måtane. SPØRJEUNDERSØKINGAR. I feltet nedanfor til høgre inviterer vi deg til å delta i ulike spørjeundersøkingar. Gi til kjenne dine synspunkt ved å stemme.
Vi synes det ville vere fint om du skriv i GJESTEBOKA vår og deltek i WEBLOGGEN. Sjå i menyen til venstre. Du kan heilt nede til venstre velje STORDALSPORTALEN som di STARTSIDE.Stordal
Stordal
© Stordalsportalen 2005 - 2012          Om Stordalsportalen       Kontaktskjema