Fiske

Fiske i elv (Foto: Jarle Hove)
Sal fiskekort, utleige lakseelv

Fjordfiske/ turer på fjorden.

Storfjorden er kjent for sitt mangfald av artar og for å være rimelig fiskerik.

Populære fiskestader rundt Stordalen er:  

-Fluda, ein undersjøisk "topp" på 50 - 60 m djupn. I farvatnet rundt og lenger inn i fjorden, varierer djupna frå 400 til meir enn 700 m.

-Stordalsholmen og Holmeneset/Latøya, fiskerikt

-områda rundt Djupdalselva og Stamneselva, brådjupt

Det er flere stader som er populært å gå i land, for eksempel Holmeneset og Latøya. Også Ytste Skotet er mykje besøkt. Dette er eit eldre gardsbruk noen hundre meter oppe i lia ved Skotshalsen, som er teke vel vare på og fungerer no meir som eit museum eller lærestad for den eldre, tradisjonsrike gardsdrifta og viser korleis livet kunne være inne i fjordane for 50 - 100 år sidan.

Laksefiske.

Storelva er ei av dei beste lakseelvane på nordvestlandet. Dei siste åra har det gradvis skjedd ei organisering av utleige/salg av fiskekort. Dette har medført at det har blitt enklare for folk flest å kunne kjøpe eit 8-10 timars kort eller eit døgnkort. Det har også  blitt mogleg å leige ein full pakke med laksefiske, overnatting og servering/guiding. Tilrettelegginga i elva har blitt mykje meir omfattande og ikkje minst har det vore arbeida med miljøet og trivselfaktoren langs elva

Fjellfiske.

Aurevatn er det mange av i Stordal kommune. På Dyrkorn kan du kjøyre heilt til vannkanten, ved Dyrkornsetra. Andre stader i kommunen får du fine fjellturar før du kjem opp til fjellvatna. Mange stader er fisketuren langs elva opp til vatnet ein like god opplevelse som sjølve fisket på vatnet. Langseterområdet peiker seg ut som det kanskje mest attraktive området, med sine mange fjellvatn og sine varierte moglegheiter for fjellturar med fiske. Men også Seljebotnen, Jasvollbotnen, Fjelladalen og fjellområda på vestsida av fjorden har gode moglegheiter til turar og spesielt med anledning til aurefiske.Aktørar

Nokre av aktørane har valt å presentere seg litt grundigare.
Desse aktørane er merka med utheva skrift.

Infoside  Stordalsferien
Infoside  Hove, Nils T.
Infoside  Vinje Felles Utmarkslag
Infoside  Selboskar, Jon Geir
Infoside  Tjønnøy, Kjell
Infoside  Søvik, Kjell
Infoside  Øvrebust, Johan B.
Infoside  Øvrebust, Jakob
Infoside  Øvrebust, Petter Bjarne
Infoside  Øvrebust, Jens Åge
Infoside  Ludviksen, Kirsten og Arnt
Infoside  Øvrebust, Ole Magnar
Infoside  Moe, Per Ivar
Infoside  Jøsvoll, Harald
Infoside  Midtbust, Odd Halvard
Infoside  Stavdal, Leif
Infoside  Almås, Kristian
Infoside  Nakken Stig
Infoside  Stordal Elveeigarlag

Andre tema

Tema  Opplevingar

-- Printa ut frå www.stordalsportalen.no --
eZ publish™ copyright © 1999-2024 eZ systems as