Stordal elveeigarlag

Stordal Elveeigarlag

Adresse

v/Jon Geir Selboskar
6250 Stordal

Telefon

70278346 / 90017848

Om Stordal Elveeigarlag

Stordal Elveeigarlag har til formål å arbeide for ei næringsmessig og økologisk god forvaltning av laks og sjøaurefisket i Stordalselva. Arbeidsområdet er avgrensa til den laks og sjøaureførande delen av Storalsvassdraget i Stordal Kommune. Alle som har godkjend fiskerett og betaler gjeldande medlemskontigent, vedtatt i årsmøte er medlem i laget.
Laget har eit styre på 5 medlemer og 2 varamedlemer.
Styreleiar i laget er: Jon Geir Selboskar.

E-post

jongeir.selboskarSPAMFILTER@adsl.no

Stordal elveeigarlag

Relaterte sider

Tema  Landbruksorganisasjonar
Tema  Lag og Organisasjonar
Tema  Friluftsliv
Tema  Fiske

-- Printa ut frå www.stordalsportalen.no --
eZ publish™ copyright © 1999-2024 eZ systems as