Stordal Turlag

Stordal Turlag

Adresse

Postboks 135
6259 Stordal

Telefon

Om Stordal Turlag

Både innanbygds og utanbygds personer og både enkeltpersonar og familiar kan vere medlemer. Medlemskontingent for begge grupper Kr. 100.- for 2011.

Stordal Turlag har følgende bankkonto:
3910.30.44999 i Sparebanken Møre – Stordal.
Innbetal medlemskontingenten til denne konto.

BLI MEDLEM - Fyll ut innmeldingsskjema her.

Les meir om prosjektet her.

Stordal Turlag vil arrangere fellesturar med varierande utfordring i tid, lengd og tyngd.
På enkelte turar vil kjentfolk vere med og fortelje om kultur og historie frå området.
Vi vil også arbeide for å kartlegge, beskrive og gjere kjent det utruleg fine turterrenget som vi har i heile kommunen og innover mot våre grannebygder.
Vi samarbeider med Tur- og trimgruppa (Allidrettsgruppa) under Stordal Idrettslag for å arrangere større og mindre turar.

E-post

stordal-turlagSPAMFILTER@stordalsportalen.no

Hjemmeside

Stordal Turlag si heimeside under Stordalsportalen

Stordal Turlag

Relaterte sider

Tema  Opplevingar
Tema  Idrett
Tema  Friluftsliv
Tema  Lag og Organisasjonar
Article  Stordal Turlag

-- Printa ut frå www.stordalsportalen.no --
eZ publish™ copyright © 1999-2024 eZ systems as