Stordal Bedehus

Bedehusbasar 2017

Skrive av: Roger Lillebø
Innlagt den 24.11.2015

Vellukka basar avvikla den 18. november. Stordal Bedehus vart vel 30.000,- rikare.

Den 21. november gjekk bedehusbasaren av stabelen. Klokka 15.00 samla folket seg, og det var nokså fullt med 50-60 menneske. Misjonær Kirsti Strand hadde andakt, der ho poengterte mennesket sin verdi uansett kven og korleis dei er. Barnekoret underheldt med song. Mange fine gevinstar skifte eigar. Vi vil nytte høvet til å talle alle som har støtta basaren med gevinstar og kjøp av lodd. Mange takk til alle! Bedehuset fekk inn om lag 12.000,- kroner på åresal,og om lag 20.000,- kroner på skrivne lodd.

Skriv ut innhald Skriv ut
STØTTESPELARAR

Annonseplass?