Velkomen til Stordal Bedehus

På desse nettsidene finn du informasjon om Stordal Bedehus og tilknytta grupper og aktivitetar.
Ved å bruke menyen over opnar du sidene til den enkelte gruppa, som då har sin eigen meny til venstre.
Sidene vil verte fylt ut etterkvart med ulik informasjon - så følg med

Stordal Bedehus er staden for verksemda til dei frie organisasjonane som er tilknytte Den norske kyrkja. I tillegg til eiga verksemd er huset også ope for utleige til offentlege og private arrangement som ikkje bryt med føremålet til bedehuset: Forkynning av Guds Ord til folket i Stordal. Har du trong for lokale til ein åremålsdag, eit dåpsselskap, konfirmasjonsselskap, minnesamvær ved gravferd eller andre høve, så kontakt Stordal Bedehus v/ Roger Lillebø på telefon 412 24 171 eller på annan måte.

Velkomen til Stordal Bedehus!


Møte på bedehuset
Roger Lillebø  - 13.10.2017

Møte med Lars Kjetil Emblem 19.10.2017 kl. 19.30.


Musikalsk påskevandring
Roger Lillebø  - 29.03.2017

Stordal barnekor skipar også i år til musikalsk påskevandring


Årsmøte for Stordal bedehus
Roger Lillebø  - 16.03.2017

Årsmøtet for Stordal bedehus vart halde den 12. mars kl. 17.00. Frammøtet var relativt godt.


Påskevandring i Stordal kyrkje
Roger Lillebø  - 17.03.2016

Også dette året skipa Stordal barnekor til ei påskevandring i kyrkja


Bedehusbasar 2017
Roger Lillebø  - 24.11.2015

Vellukka basar avvikla den 18. november. Stordal Bedehus vart vel 30.000,- rikare.


Siste frå Tonika:

Tonika
23.09.2014
Tonika 25 år
14.11.2012
Elia Blix-året 2011
23.09.2011

Siste frå Stordalskvartetten:

Stordalskvartetten
20.09.2011
Eigne sider
17.09.2010

-- Printa ut frå STORDAL BEDEHUS si heimeside under www.stordalsportalen.no --

eZ publish™ copyright © 1999-2023 eZ systems as