Stordalsportalen.no / Tema / Lokalt / Lokalt nytt / Registrerar turar
Ramslauk
StordalStordalStordalStordalStordalStordalStordal Stordal
Stordal
Stordal
Langsætrane
Webkamera Arena Overøye
Heimesider i portalen:
Stordal Arena Overøye
Stordal Kyrkjehola Kulturbeite
Stordal Nilsgardstunet
Stordal Stordal Alpin
Stordal Stordal Alpinsenter
Stordal Stordal Bedehus
Stordal Stordalskvartetten
Stordal Tonika
Stordal Stordal Elveeigarlag
Stordal Stordal Idrettslag
Stordal Alpin
Stordal Fjellservice
Stordal Hopp
Stordal Hovedgruppa
Stordal Langrenn
Stordal Stordalscup
Stordal Stordal Sogelag
Stordal Stordal Turlag
Stordal Stordalsferien

Stordal Attraksjonar
Stordal Opplevingar
Stordal Overnatt. Serv. Camping
Stordal Fiske
Stordal Jakt
Stordal Lokalt nytt

Stordal Arrangement
Stordal Glimt av Stordal
Stordal Bruktmarknad
Stordal Gjestebok
Stordal Kontaktskjema
DAGEN I DAG
14. juli 2024 14:28:45
Namnedag:
Solfrid - Solrun
Søk i Stordalsportalen

Sitemap
Stordal Stordalsportalen
som startside (IE)
Logg inn admin

Registrerar turar

Skrive av: John Kristian Hjelle
Innlagt den 07.07.2007

Stordal Sogelag og prosjektet Øvre Stordal har ei god stund arbeidd med å skrive ned / teikne inn for hand ei mengd med turar i Stordalsfjella. No vender dei seg i fellesskap til alle turgåarar i Stordal og spør om dei kan ta med seg GPS-apparat når dei går ein tur, slik at turen kan verte registrert.

I arbeidet med å skrive ned / teikne inn turane for hand har det delteke 15 - 20 personar frå Stordal, i tillegg til at ein òg samarbeider med turlag og andre i nabobygdene.
Ein treng berre eit par minutt for å lære seg å bruke GPS-apparatet til å registrere ein tur. Stort sett er det berre å slå det på og putte det i ei lomme i tursekken når ein byrjar turen. Etter turen slår ein det av og leverer det attende til den som leverte det ut - eller nokon av dei andre nemnt nedanfor. Stordal Sogelag og Stordal Turlag har kvar sitt GPS-apparat. For å låne eit og ta med seg på neste tur kan ein kontakte Einar J. Hove, John Kristian Hjelle, Jan Helland, Hildegunn Langhaug Berli eller Stig Falling. Ein vil då òg få kort opplæring i korleis det skal nyttast. Alle turgåarar vert oppmoda om å vere med og kartlegge vårt fine turterreng!

Botnastoelen
Stordal
Stordal
© Stordalsportalen 2005 - 2012          Om Stordalsportalen       Kontaktskjema