Om Stordalsportalen

Målsettinger og prinsipper

Stordalsportalen er/blir utvikla for at den skal vere for folket i Stordalssamfunnet. Den skal også vere av folket gjennom deltaking i infosider og interne heimesider innan sjølve portalen.
Men den skal også rekke langt ut i verda, derfor:

Stordalsportalen bør bli Stordalssamfunnet sin viktigaste profilerings-, markedsføringsmedium og markedsføringskanal på internett.

Men samtidig er den jordnær og gir informasjon til bygdefolket om det meste som skjer på det lokale plan.

Skal vi oppnå disse intensjonane, er det svært viktig at alle verksemder - små og store - lag, organisasjoner og instanser tek del og blir med slik at vi kan få vist mangfaldet av det som vi til saman har å by på.

Her er dei mest
Grunnlegende prinsipper for Stordalsportalen:

Stordalsportalen vil vere under kontinuerlig videreutvikling.

Stordal, 09.08.2005

Med vennleg helsing frå

Representanter for Arbeidsgruppa og Datagruppa
John Kr. Hjelle, Emile Van Gelderen, Ruth Janne Vinje, Jarle Hove, Einar J. HoveDokument Viktig melding
Dokument Rettleiing til våre besøkande
Dokument INTERNT VIDAREUTVIKLINGSPROSJEKT
Dokument Kontaktinformasjon
Dokument Stordalsportalen AS - stifta som aksjeselskap
Dokument Informasjon om sjølve arbeidet med Stordalsportalen
Dokument Datamessig oppbygging

-- Printa ut frå www.stordalsportalen.no --
eZ publish™ copyright © 1999-2024 eZ systems as