Næringsliv

Stolar og bord
Næringslivet i Stordal

Møbelindustrien er den største næringa i kommunen.
Godt over 90 % av industriarbeidsplassane finn ein i dag innan møbel.
Også jordbruket står sterkt i Stordal med hovudvekt på mjølkeproduksjon, men også med eit ikkje ubetydeleg innslag av småfe. Etter måten store beiteområde gir i det heile gode vilkår for husdyrhald.
I kommunen finn ein elles ein del mindre mekaniske-, handverks- og snekkarverksemder, bensinstasjon, kafe, campingplass og appartementhusvære, 2 daglegvareforretningar, rekneskapskontor, frisørar, bank, post i butikk, sykkelforretning, kiropraktor, aromaterapi og fysioterapeut. I kommunen finn ein elles ein av dei største maskinentreprenørane i regionen.Dokument Møbelindustri
Dokument Annan industri, Produksjon
Dokument Entreprenørar, Handtverkarar
Dokument Handel, Agentur, Post, Bank
Dokument Service, Tenesteyting, Konsulent
Dokument Helse, Velvære
Dokument Landbruk
Dokument Overnatt. Serv. Camping

-- Printa ut frå www.stordalsportalen.no --
eZ publish™ copyright © 1999-2023 eZ systems as