Velkomen til Tonika sine heimesider

På desse nettsidene finn du informasjon om Tonika. Tonika er eit blandakor tilknytt Stordal Bedehus, der vi har øving kvar onsdag kl. 19.30-21.30. Repertoaret er kristen song, og songar med nasjonalt tilsnitt. Vi har fleire gonger teke del i prosjekt saman med Stordal Hornmusikk. Koret tel i underkant av 20 songarar. Vi kunne gjerne tenke oss å vere fleire, så dersom du er interessert i å synge, så er du velkomen til oss!


Ny sesong i Tonika har starta
Roger Lillebø  - 23.09.2014

Korsongen på Bedehuset er i gang att.


Stor jubileumskonsert!
Roger Lillebø  - 14.11.2012

Søndag den 11. november var det 25 års jubileumskonsert for Tonika


Det er 175 år sidan Elias Blix vart fødd
Roger Lillebø  - 23.09.2011

Det er 175 år sidan vår store, nynorske salmediktar Elias Blix vart fødd.


Aktiv juletid i Tonika
Roger Lillebø  - 09.12.2010

Deltek på mange tilstellingar


Eigne sider
 - 15.09.2010

Tonika har fått sine egne sider på nett, under Stordal Bedehus.

Her vil vi fortløpande legge inn stoff.-- Printa ut frå STORDAL BEDEHUS si heimeside under www.stordalsportalen.no --

eZ publish™ copyright © 1999-2024 eZ systems as