Stordalsportalen.no / Aktører / Stordal Helselag
Ramslauk
StordalStordalStordalStordalStordalStordalStordal Stordal
Stordal
Stordal
Langsætrane
Webkamera Arena Overøye
Heimesider i portalen:
Stordal Arena Overøye
Stordal Kyrkjehola Kulturbeite
Stordal Nilsgardstunet
Stordal Stordal Alpin
Stordal Stordal Alpinsenter
Stordal Stordal Bedehus
Stordal Stordalskvartetten
Stordal Tonika
Stordal Stordal Elveeigarlag
Stordal Stordal Idrettslag
Stordal Alpin
Stordal Fjellservice
Stordal Hopp
Stordal Hovedgruppa
Stordal Langrenn
Stordal Stordalscup
Stordal Stordal Sogelag
Stordal Stordal Turlag
Stordal Stordalsferien

Stordal Attraksjonar
Stordal Opplevingar
Stordal Overnatt. Serv. Camping
Stordal Fiske
Stordal Jakt
Stordal Lokalt nytt

Stordal Arrangement
Stordal Glimt av Stordal
Stordal Bruktmarknad
Stordal Gjestebok
Stordal Kontaktskjema
DAGEN I DAG
14. juni 2024 01:14:03
Namnedag:
Erlend - Erland
Søk i Stordalsportalen

Sitemap
Stordal Stordalsportalen
som startside (IE)
Logg inn admin

Stordal Helselag

Stordal Helselag

Adresse

c/o Elisabeth Nyli
6250 Stordal

Telefon

70 27 83 16 / 90 94 87 96

Om Stordal Helselag

Stordal helselag vart stifta 1. mars 1914. Medlemskontingenten var 25 øre for året og laget har heilt frå starten vore tilslutta Nasjonalforeningen for folkehelsen. 80 kvinner og menn teikna seg som medlemmer frå starten av.Det var kampen mot tuberkulosen som var laget si hovudsak desse første åra. Det første innkjøpet som laget gjorde, var derfor ulltepper, laken, putevar og vaskestell til heimar der tuberkulosen hadde kome inn.
Dernest var det kampen for å få ei utdanna helsesøster til kommunen som vart hovudsaka.Den første sjukesøstra som vart tilsett av Helselaget var Anna Lien frå Stranda i 1917. Sidan har mange kvinner vore tilsett som helsesøstre i Stordal Helselag. Den som i nyare tid har vore tilsett lengst var Ruth Vinje, som arbeidde i Helselaget frå 1964 til 1979. Ordninga med tilsett helsesøster vart avvikla i 1980.
I dei seinare åra har Helselaget vore ein aktiv støttespelar for alt helsefremjande arbeid i Stordal - både blant eldre og yngre. Den årlege Helselagsbasaren første fredag etter påske er framleis ein institusjon i seg sjølv, og midlane som kjem inn her, blir i stor grad spreidd utover nyttige tiltak for trivsel og helse i kommunen.

E-post

helselagetSPAMFILTER@stordalsportalen.no

Relaterte sider

Stordal
Stordal
© Stordalsportalen 2005 - 2012          Om Stordalsportalen       Kontaktskjema