REGISTRERINGSSKJEMA FOR NYE MEDLEMMER

Ønsker du å bli medlem i STORDAL TURLAG fyll ut nedanståande skjema og trykk på "Send"-knappen.


(Fornavn)

(Etternavn)

(Adresse)

(Postnummer)

(Poststad)


(Telefonnummer privat)

(Telefonnummer arbeid)

(Mobiltelefon)

(Fax privat)

(E-post adresse)

(Alternativ E-post adresse)


Medlemskategori: (Sett kryss ved valgt alternativ)
Enkeltperson
Hovedperson (familie)
Medlemskontigent år 2007 for begge kategoriar er kr. 100,-


Eg betalar kontigenten til Stordal Turlag sin konto: 3910.30.44999


Merknad: Den som krysser av for "Hovedperson (familie)" melder her frå følgande andre personar som tilhøyrer denne familien. Fyll ut fulle namn på disse.

(Familemedlem)

(Familemedlem)

(Familemedlem)

(Familemedlem)

(Familemedlem)

(Familemedlem)


VIKTIG: Dei som ikkje sjølve har e-post, må vi i fellesskap finne fram til den beste måten å sende deg informasjon på. Skriv her kva som er best for deg: