Stordalsportalen.no / Tema / Om Stordal / Om Stordalsportalen / Informasjon om sjølve arbeidet med Stordalsportalen / Arbeidet med Stordalsportalen frå oktober 2004 og ut året 2005
Ramslauk
StordalStordalStordalStordalStordalStordalStordal Stordal
Stordal
Stordal
Langsætrane
Webkamera Arena Overøye
Heimesider i portalen:
Stordal Arena Overøye
Stordal Kyrkjehola Kulturbeite
Stordal Nilsgardstunet
Stordal Stordal Alpin
Stordal Stordal Alpinsenter
Stordal Stordal Bedehus
Stordal Stordalskvartetten
Stordal Tonika
Stordal Stordal Elveeigarlag
Stordal Stordal Idrettslag
Stordal Alpin
Stordal Fjellservice
Stordal Hopp
Stordal Hovedgruppa
Stordal Langrenn
Stordal Stordalscup
Stordal Stordal Sogelag
Stordal Stordal Turlag
Stordal Stordalsferien

Stordal Attraksjonar
Stordal Opplevingar
Stordal Overnatt. Serv. Camping
Stordal Fiske
Stordal Jakt
Stordal Lokalt nytt

Stordal Arrangement
Stordal Glimt av Stordal
Stordal Bruktmarknad
Stordal Gjestebok
Stordal Kontaktskjema
DAGEN I DAG
16. juli 2020 18:33:19
Namnedag:
Susanne - Sanne
Søk i Stordalsportalen

Sitemap
Stordal Stordalsportalen
som startside (IE)
Logg inn admin

Arbeidet med Stordalsportalen frå oktober 2004 og ut året 2005


Innlagt den 31.12.2005

Oppstart / Bakgrunn.
Opptakten til dette prosjektet, Stordalsportalen, var at representanter for Stordal bondelag gjennom eit områdetiltak starta planarbeidet med ei felles heimeside for landbruksrelaterte næringar i mai 2004. Det viste seg snart at dette kunne utvidast til eit mykje større prosjekt. Det er utført relativt store bakgrunnsundersøkelser i peri-oden mai til september. Dugnadsarbeid er kalkulert til kr. 20.000 i denne perioden.

Vi fann det riktig å kontakte leiaren for bygdeutviklingsprosjektet Øvre Stordal, og det vart etablert eit utstrakt samarbeid mellom Øvre Stordal, Stordal Sogelag, Landbruksorganisasjonane og ei datagruppe i Stordal. Vi kalla så inn til eit Bygde-møte for felles presentasjon der vi ville vurdere dei forskjellige sider ved å etablere ein portal. Dette var eit dugnadsarbeid kalkulert til Kr. 25.000.

Stort møte i Grendasalen 23.11.04
Dette førte til eit stort møte i Grendasalen i Stordal den 23.11.04. Etter forskjellige innlegg og diskusjon konkluderte ein med at ein ville sette i gang forprosjekter i to etapper:

  • Eit FOR - FOR prosjekt ( Fase I ) og hvis dette munna ut i positive konklusjoner
  • Eit Forprosjekt ( Fase II )

Det er skreve to omfattande dokumentarende rapporter i denne samanheng:

  • Referat frå møtet den 23.11. Denne rapporten inneheld også basis for søknad til Stordal Kommune om økonomisk støtte. Rapporten er datert 24. nov. 2004
  • Frå FOR - FOR prosjektet er det skreve ein rapport og samtidig grunnlag og retningslinjer for eit Forprosjekt. Rapporten er datert 17. des. 2004.

Stordal Kommune ytte støtte med Kr. 15.000 til kvar av disse fasene. Så langt var det nedlagt eit dugnadsarbeid vurdert til tilsaman Kr. 83.000.

Prosjektet - Stordalsportalen
Det blei så laga ein omfattande Forprosjektrapport som samtidig var retningslinjer for gjennomføring av prosjektet, datert 24.01.05. Denne rapporten var også grunn-lag for å søke Stordal Kommune om støtte. Dette blei gjeve med Kr. 43.000 til støtte i Fase I og Kr. 48.000 i støtte til Fase II. Dette var såleis også delt i to faser.
Stordalsportalen er for så vidt ferdig utvikla og en masse informasjon er allereie lagt inn. For å sjå kva slags datatekniske løysingar Stordalsportalen er bygt på, sjå Om Stordal, Om Stordalsportalen, Datamessig oppbygging.

Stordal
Stordal
© Stordalsportalen 2005 - 2012          Om Stordalsportalen       Kontaktskjema