Hefter Turprogram

Her finn du hefta med Turprogram for dei ulike åra i PDF-format.

Tekst om Holmebygda - 

Eystein Hjelme har skrive denne teksten om Holmebygda. Den skreiv han etter ein tur i hausten 2009, saman med Ivar Holmen og Kjell Talberg.

 - Holmebygda.pdf (25,80 kB)
Turprogram 2009 -   - Stordal Turlag hefte 2009_web.pdf (1,56 MB)
Kart 2009 -   - hovedkart_50000_flyttet over stier fra kart-2converted-ai10-turar-2009.pdf (5,00 MB)
Turprogram 2008 - 

Komplett A4

 - Turprogram 2008-A4_med kart-2.pdf (2,33 MB)
Turprogram 2008 - 

Utan kart A4

 - Turprogram 2008-A4_uten kart.pdf (1,72 MB)
Turprogram 2008 - 

Berre kart A4

 - turkart_2008-A4.pdf (665,57 kB)


-- Printa ut frå Stordal Turlag si heimeside under www.stordalsportalen.no --

eZ publish™ copyright © 1999-2023 eZ systems as