Kontakt oss

Stordal Turlag kan kontaktast på disse måtane:

Stordal Turlag, Postboks 135, 6259 Stordal

Styremedlemer og varamedlemer:

Ruth Janne Vinje, leiar, tlf. 91197921
Bente Nakken Nilsen, medlem, tlf. 99627972
Jan Helland, medlem, tlf. 93676494
Roger Lamo, varamedlem
Alexander Oudjik, varamedlem

E-postadresse
stordal-turlag@stordalsportalen.no
Hit kan du sende ulike spørsmål som du måtte ha.
Vi vil også vere svært takknemleg om du sender forslag til konkrete tiltak og forbedringar som vi kan gjere. Gi gjerne positiv ris, ros og generelle tilbake-meldinger av ulikt slag.

Web-adresse
www.stordalsportalen.no/stordalturlag
Du er no inne på Stordal Turlag si heimeside under Stordalsportalen. Men du har sikkert mange venner og andre kontakter som kan ha interesse av å sjå denne heimesida. Vennligst gi desse denne adressa så kan dei også følge med på kva som skjer på turfronten i Stordal.

Bli Medlem
Sjå i menyen til venstre under "Bli medlem". Her kan du sjølv gi melding om at du ønsker å bli medlem.

Bankkonto
Vår bankkonto er: 3910.30.44999
Til denne kontoen kan du sende medlemskontingent og/eller pengegåver og sponsormidler.-- Printa ut frå Stordal Turlag si heimeside under www.stordalsportalen.no --

eZ publish™ copyright © 1999-2023 eZ systems as