Bli medlem

Skipinga av dette laget er ei erkjenning av behovet for å få til meir organiserte tiltak kring det å kartlegge, beskrive og gjere kjent det utruleg flotte turterrenget som vi har over heile kommunen og innover mot våre grannebygder. Dette sjølvsagt med det siktemål å få born, unge , eldre og alle slags brukergrupper på tur ut i våre naturområder. Det å halde i hevd kulturlandskapet, verne om og bruk av naturen og kulturminner og miljøet er også eit fokusert område. Du behøver ikkje vere sprek og spenstig som eit rådyr for å bli medlem, og du oppfordres herved til å støtte disse målsettingane ved å melde deg inn i Stordal Turlag.

PS: Ved betaling meg giro i bank - pass på å fylle ut med namn.

BLI MEDLEM - Fyll ut innmeldingsskjema her.-- Printa ut frå Stordal Turlag si heimeside under www.stordalsportalen.no --

eZ publish™ copyright © 1999-2023 eZ systems as