Tidlegare turar

Her er turprogram og referat frå turar frå tidlegare år. Årstal finn du i menyen til venstre.

Bjørn Kjersem var leiar for ei gruppe personar med tilsaman 10 hestar. Dei starta frå Vaksvikfjellet og gjekk om Dyrkornstølen, Midtbustegga, vidare fram gjennom Rikjendbotn og over Rikjendskaret og ned til Botnastølen. Bildet er teke oppe ved Rikjendskaret og viser det fine turterrenget innover Jøsvollbotn. Hestefølgjet fortsette vidare ned til Stavdal og fram over bygda til Langsætrane, og dagen etter gjekk dei vidare til Valldalssætra. Bildet er teke av Bjørn Kjersem.-- Printa ut frå Stordal Turlag si heimeside under www.stordalsportalen.no --

eZ publish™ copyright © 1999-2024 eZ systems as