Om Stordal Turlag

Under dette menyvalet finn du ein del underavsnitt der vi gir litt informasjon frå bakgrunnen og initiativet til skipinga av Stordal Turlag. Vi skriv også noko frå vedtektene til laget. I dei tre etterfølgande menyvala finn du kven som er med i styret, om arbeidsutval og kvifor nettopp du bør bli medlem.

Bildet er teke av Stein Erik Busengdal frå Nakken nedanfor Overøyestolen og med oversikt over begge Langsæterstølane, Pusken og Kvitlane, og terrenget innover mot Kamben.-- Printa ut frå Stordal Turlag si heimeside under www.stordalsportalen.no --

eZ publish™ copyright © 1999-2024 eZ systems as