Bildegalleri

Stordal Turlag sine bildegalleri

Opplegget med omsyn til bildegalleriet for Stordal Turlag og Tur og Trimgruppe er følgende:
Sjå først det som er skrive om gjennomførte turar under dei tre ovanståande menyane. Under denne teksten finn du så galleri frå gjennomførte turar med 3 – 5 bilder frå kvar tur ordna datomessig. Det kan her også bli laga andre bildegalleri med andre typer innhald. Følg med og sjå kva som kjem.

Turar 2012
Turar 2012
Antall bilder: 35 bilder
Sjå dette galleriet


Turar 2013
Turar 2013
Antall bilder: 15 bilder
Sjå dette galleriet


Turar 2007
Bilder frå turane i 2007
Antall bilder: 20 bilder
Sjå dette galleriet
Hestekarane framfor Andersselet


Vinterbilder
Bilder frå skiturar
Antall bilder: 8 bilder
Sjå dette galleriet
Stolen og Auskjeret


Turar 2008
Turar 2008
Antall bilder: 50 bilder
Sjå dette galleriet


Turar 2009
Turar 2009
Antall bilder: 59 bilder
Sjå dette galleriet


Turar 2010
Turar 2010
Antall bilder: 43 bilder
Sjå dette galleriet


Turar 2011
Turar 2011
Antall bilder: 56 bilder
Sjå dette galleriet-- Printa ut frå Stordal Turlag si heimeside under www.stordalsportalen.no --

eZ publish™ copyright © 1999-2023 eZ systems as