Turmål 2007 for Stordal Turlag

Turmål 2007 for Stordal Turlag

Stordal Turlag vart stifta i 2007, og kan presentere eit variert utval turmål. Ein del av desse i samarbeid med Tur og Trimgruppa i SIL.

Planlagte turar 2007

Turprogram:

9. mai
Ovai gardane – Griggås –Storheim (1)
Oppmøte på skulen kl 18.00. Vi startar frå turstien v/Eldar Busengdal og går til Storheim i lia ovanfor gardane. Retur på elveforbygninga. Lett tur. 2 – 3 timar.
Arr: Allidrettsgr.

30. mai
Fjellet (Fjelde) på Dyrkorn (2)
Oppmøte ved Stordal skule kl. 18.00. Vi startar frå Lia v/Støversten og går om Fjellet (Fjelde) mot Hallvardsfjellet. Retur Geitaskardet til Lia. Lett/middels tung tur. 2 – 3 timar.
Turleiar/kontaktperson: Kjell Magne Hove tlf. 41 66 01 85.
Arr: Stordal turlag.

13. juni
Yste Skotet220 m.o.h.(3)
Vi møtest på kaia på Dyrkorn kl 17.30 og reiser med båt til Yste Skotet. Båtskyss ca kr 100,- pr person tur/retur. Lett/middels tung tur. Ca 3 timar.
Arr: Allidrettgr.

27. juni
Kleberget, Hammaren og Klebergsætra (4)
Vi møtest på Ringset ved fabrikken kl. 18.00 og går til Kleberg, Hammaren og Klebergsætra. Lett tur. 2 – 3 timar.
Turleiar/kontaktperson: Jan Helland tlf. 93 67 64 94.
Arr: Stordal turlag.

8. august
Moheia ca650 m.o.h. (5)
Vi møtest ved Mo bedehus kl. 18.00, går stien opp til Mosætra og vidare over Moheia til Jøsvollbotn. Retur om Josætra og tilbake på skogsvegen på Jøsvoll. Middels tung tur. Ca. 3 timar.
Arr: Allidrettgr.

19. august
Kvitegga1311 m.o.h. (6)
Vi møtest på Seljebotn/Langhaug kl. 09.30. Turen går om Geitabotn til Kvitegga. Retur ned på Nakkeskreda tilbake til Langhaug. Middels tung tur. 5 - 6 timar.
Turleiar/kontaktperson: Hildegunn Langhaug Berli tlf.47 75 40 00 og Jan Helland tlf. 93 67 64 94.
Arr: Stordal turlag.

5. september
Pesætra – Reset (Røysetsætra) - Karlstad (7)
Vi møtest ved Mo bedehus kl 18.00. Her organiserer vi oss og tek turen til Pesætra, vidare til Reset og eventuelt til Karlsstad. Lett tur. 2 – 3 timar.
Arr: Allidrettgr.

23. september
Ådalstinden1433 m.o.h. (8)
Vi møtest på parkeringsplassen på Overøye/Kvitelen på Langsætrane kl. 09.30. og opp i Storådalen og opp på Ådalstinden. Tung tur. Ca. 8 timar.
Turleiar/kontaktperson: Jan Helland tlf. 93 67 64 94 og Hildegunn Langhaug Berli tlf. 47 75 40 00.
Arr: Stordal turlag.

3. oktober
Almåssætra/Almåsnakken711 m.o.h. (9)
Vi møtest ved Mo bedehus kl 18.00. Turen går frå Almås og til Almåssætra/Almåsnakken.
Lett tur. Ca. 2 timar.
Arr: Allidrettgr.

21. oktober
Vadbotnhornet/Storhornet1205 m.o.h. (10)
Vi møtest på parkeringsplassen ved langrennstraseen på Stavseng kl. 10.00. Turen går over Ekrenakken og Heihornet til Vadbotnhornet/Storhornet med retur via gamle Vadsætra tilbake til Heihornet og Stavsengsætra. Middels tung tur. 6 – 8 timar.
Turleiar/kontaktperson: Kjell Magne Hove tlf. 41 66 01 85 og Jan Helland tlf. 93 67 64 94.
Arr: Stordal turlag.

Premiering for flest turmål.

Meir info på heimesida til Stordal Turlag
-- Printa ut frå www.stordalsportalen.no --
eZ publish™ copyright © 1999-2024 eZ systems as